MŠ Kopretinka - Dostojevského

Jsme zapojeni do projektu


  DUBEN 2021

  14. 04. 2021 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Závazné informace ředitelky školy k 1. fázi otevření Mateřské školy Chomutov pro zákonné zástupce dětí platné od pondělí 12. 4. 2021 jsou k dispozici na: www.mscv.cz - úřední deska - přerušení provozu
  Akce v součásti Dostojevského
  Duben 2021
  Současný stav omezeného chodu MŠ nám neumožňuje plánovat větší akce.
  Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.
  Ve vzdělávacích blocích i nadále plníme činnosti dle ŠVP a TVP PV.
  O případných akcích či změnách budeme informovat na webových stránkách školy.

  Stále probíhající akce:

  22. 4. - 26. 04. 2021 Papíráček - sběr papíru

  18. 04. - 19. 04. 2021 Sběr tvrdého pečiva pro zvířátka

  Akce pro všechny tři skupiny:

  Celoškolní hra ,, Barvínkův kolotoč“ – vždy v pátek vyhodnocení

  ° „Otvíráme zahrádku“ – sázení bylin, zeleniny na zahrádce MŠ - průběžně


  ° „Zázraky přírody“ – pozorování semínek v mini skleníčku, experimenty.

  Vyrábění, kreslení, vybarvování čarodějnic.
  DISTANČNÍ VÝUKA

  03. 03. 2021 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vážení rodiče,
  úkoly pro předškoláčky naleznete v sekci - CO SE UČÍME

  Realizujeme tak distanční výuku dětí s povinnou předškolní docházkou.
  Děkujeme za spolupráci.
  Výrobky, obrázky, pracovní listy, děti přinesou do MŠ až po otevření MŠ.

  Nabízíme možnost vyzvednutí pracovních listů pro děti ve vestibulu MŠ
  KAŽDÉ PONDĚLÍ 8.00 - 12.00HOD.

  Děkujeme a těšíme se na opětné shledání.


  BŘEZEN 2021

  25. 02. 2021 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Plánované akce v součásti Dostojevského
  Březen 2021


  Třída U Berušek
  Třída U Sluníček
  Třída U Motýlků


  Současný nouzový stav nám neumožňuje plánovat větší akce MŠ.
  Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.
  Ve vzdělávacích blocích i nadále plníme činnosti dle ŠVP a TVP PV.
  O případných akcích či změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

  Stále probíhající akce:

  22. 03. - 26. 03. 2021 Papíráček - sběr papíru

  18. 03. - 19. 03. 2021 Sběr tvrdého pečiva pro zvířátka

  Akce pro všechny třídy:

  ° „Jaro dělá pokusy“ – sázení bylin, zeleniny na zahrádce MŠ - průběžně


  ° „Vstávej semínko, holala“ – pozorování, experimenty - průběžně


  Plánované akce v součásti Dostojevského - Únor 2021

  29. 01. 2021 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Současný nouzový stav nám neumožňuje plánovat větší akce MŠ.
  Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.
  Ve vzdělávacích blocích i nadále plníme činnosti dle ŠVP a TVP PV.
  O případných akcích či změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

  Stále probíhající akce
  22. 02. - 26. 02. 2021 Papíráček - sběr papíru
  18. 02. - 19. 02. 2021 Sběr tvrdého pečiva pro zvířátka

  Akce pro všechny třídy:
  16. 02. Koncert na schodech (bez přítomnosti rodičů)
  17. 02. Karneval (bez přítomnosti rodičů)


  Plánované akce v součásti Dostojevského - Leden 2021

  04. 01. 2021 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Současný nouzový stav nám neumožňuje plánovat akce MŠ.
  Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.
  Ve vzdělávacích blocích i nadále plníme činnosti dle TVP.
  O případných akcích či změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

  Stále probíhající akce
  25. 01. - 29. 01. 2021 Papíráček - sběr papíru
  21. 01. - 22. 01. 2021 Sběr tvrdého pečiva pro zvířátka
  Eskymácké hry
  Stavba sněhuláka (sníh nebo modelína)
  Výtvarná soutěž
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1680 46%
  Podle jejího zaměření. 1015 28%
  Podle jiného kritéria. 969 26%

  Kontakty

  Mateřská škola Kopretinka
  Dostojevského 4154
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Jiřina Slabyhoudová
  Tel.: 474 686 349
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít