MŠ Kopretinka - Dostojevského

Jsme zapojeni do projektu


  Vánoční přání

  16. 12. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Na bílém obláčku andílek maličký,
  ať křídly rozsvítí sněhové hvězdičky.
  Jednu Ti posílá i s přáním od srdce,
  ať s láskou prožiješ letošní Vánoce.

  Šťastné a veselé Vánoce vám přeje kolektiv MŠ Kopretinka.

  Video, které pro vás připravila třída U Motýlků, bude ke shlédnutí pod tímto odkazem v pátek od 13:00.

  https://youtu.be/u3upMVJDBzI


  Sběr papíru - informace

  01. 09. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Informace ke sběru papíru:
  Opět sbíráme papír avšak vytříděný na tyto druhy - směs novin, časopisů, letáků, kancelářský papír a knihy bez tvrdé vazby, tzv. Deinking - akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici


  Informace pro nově příchozí děti

  24. 06. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vážení rodiče,
  chceme, abyste měli pocit jistoty a klidu, že je o Vaše dítě dobře postaráno. Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině, je tedy závislé na spolupráci s Vámi rodiči, proto s námi komunikujte. Sdělujte nám Vaše nejasnosti, ale především důvěřujte zkušenostem našich pedagogů.

  Co by mělo mít Vaše dítě v MŠ
  - Bačkůrky (s bílou podrážkou a pevnou patou)
  - Oblečení do třídy
  - Oblečení na pobyt venku
  - Náhradní oblečení
  - Holinky
  Vše musí být podepsané!


  Do MŠ můžete nosit toaletní papír, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, papíry na kreslení, pastelky, nepotřebné (zachovalé) hračky apod. Za vše budeme velmi rádi.

  V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na paní učitelky na třídě.

  Adaptace:
  Adaptační období je pro dítě velkou změnou, která s sebou přináší spoustu nových zážitků a pocitů. Z počátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ, v prvních dnech můžete dítěti zůstat nablízku. Buďte trpěliví, vyprávějte si o tom, co dítě dělalo ve školce, s čím si hrálo. Napomáhejte dítěti přizpůsobit se dosud nezvyklému režimu a požadavkům.

  První den:
  Rodič společně s dítětem pouze na jednu hodinu od 8 - 9,00.

  Druhý den:
  Všechny děti v MŠ bez rodičů na dvě hodiny od 8 - 10,00.
  Informace předáváme rodičům po odchodu z MŠ.
  Co nejdříve si domluvte konzultaci s paní učitelkou na třídě, aby dítě mělo snazší nástup do MŠ.

  Třetí až pátý den:
  Bez rodičů na dvě hodiny od 8 - 10,00.

  Šestý den až do konce měsíce:
  Postupné prodlužování do 12:00. Vše řešíme podle individuality každého dítěte - společná konzultace s rodiči.


  Děti nastoupí v úterý 1. září 2020.

  Těšíme se na nově příchozí děti do naší mateřské školy "Kopretinka".


  Charakteristika školy

  01. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  MŠ Kopretinka - DostojevskéhoSoučást MŠ Dostojevského 4154, vznikla 15. 3.1968 a do roku 1994 sloužila škola jako spojené zařízení MŠ a jeslí. Byla majetkem Válcoven trub a železa v Chomutově. Od roku 1994 se jesle odloučily (budova se stala soukromým majetkem) a škola se stala organizační složkou města Chomutova. Od 1. 1. 2003 sloučením 15 mateřských škol do jednoho právního subjektu „Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335“ je škola jednou z jejích součástí. Od tohoto roku nese také neoficiální název „Kopretinka“.

  Mateřská škola se skládá ze tří tříd. Třídy jsou zpravidla homogenní, dle možností přijímaných dětí. Budova je panelového typu a je jednopatrová. Vchod do budovy je z ulice Dostojevského. V přízemí u vchodových dveří se nachází recepce, ve které paní domovnice zapisují denní docházku dětí a přijímají od rodičů informace ohledně délky denní docházky. Na recepci navazuje „Galerie pod schody“. Dále se v přízemí nachází první třída s hernou, ložnicí a šatnou pro děti, koupelnou a WC pro děti i personál. Ložnice slouží během dopoledne na využití pohybových aktivit dětí, proto se každý den po spánku ukládají lehátka a ložní prádlo do skříně s úložným prostorem. V přízemí je školní kuchyně, skladové prostory sloužící pro školní jídelnu, šatna, sprcha a WC pro personál kuchyně. V prvním podlaží jsou druhá a třetí třída. Druhá třída má hernu, ložnici, umývárnu, WC pro děti i personál a šatnu. Taktéž je zde ložnice využita během dopoledne pro pohybové aktivity dětí stejným způsobem, jako v první třídě se lehátka a ložní prádlo po spánku ukládají do skříně s úložným prostorem. Druhá třída sousedí s třetí třídou a obě jsou propojeny kuchyňkou. Ve třetí třídě je herna, umývárna a WC pro děti i personál, šatna. Ložnice byla přeměněna na prostor pro pohybové aktivity dětí.

  Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí vilové zástavby na okraji města směr Otvice. V blízkosti školy je gymnázium, se kterým škola spolupracuje v oblasti seznamování s jazyky, sportovními aktivitami a hudebními setkáními. Dále je zde poblíž Podkrušnohorský zoopark, který je naším partnerem v seznamování dětí s přírodou a evropskou faunou. Vyjížďky vláčkem „Amálkou“ a „Safari Expresem“ poskytují jednu z neobvyklých forem pozorování. Dalšími blízkými institucemi, které škola využívá k plnění ŠVP PV a TVP PV je Kamencové jezero, vodní nádrž „Banda“. Nově vybudovaný sportovní areál směr Otvice, kde je zimní stadion a multifunkční kino a plavecký bazén.

  Budovu obklopuje rozlehlá zahrada kovovými sportovními prvky, dvěma pískovišti, Kopretinkovou zahrádkou, kterou učitelky využívají při pobytu venku a v letním i jarním období k odpolednímu pobytu a rozcházení dětí. Také se zde pořádají různé akce naší součásti.

  Součást školy charakterizuje dílčí logo ,,Kopretinka“ korespondující s neoficiálním názvem
  školy, které je částí loga MŠ CV.

  Vize školy:

  Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím. Snažíme se o celkový rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na správný životní styl, pohybové aktivity, získávání kladného vztahu k přírodě a prohlubujeme estetické cítění.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1563 46%
  Podle jejího zaměření. 942 27%
  Podle jiného kritéria. 926 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Kopretinka
  Dostojevského 4154
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Jiřina Slabyhoudová
  Tel.: 474 686 349
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2021 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít