Akce v prosinci 2019

  28. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • Vyhodnocení soutěže „O nejnápaditějšího vánočního andílka“
  • 4. 12. Zdobení vánočních stromečků v ATRIU – SKKS
  • 5. 12. Mikulášská nadílka
  • 9. 12. Vystoupení pěveckého sboru MŠ Chomutov na Náměstí 1. máje
  • 11. 12. „Česko zpívá koledy“ – vystoupení pěveckého sboru MŠ Chomutov
  • „Vánoční zpívání na schodech“ – vystoupení pěveckého sboru „Radost“ v MŠ
  • 10. 12. Divadelní představení v kině Svět „
  • „Co se to přihodilo v městě Betlémě“ – projektový den
  • 9. – 12. 12. Vánoční besídky (přesné termíny na nástěnkách u tříd)
  • Bruslení (pro přihlášené děti - vždy v pondělí)
  • „Lovci bacilů“ soutěž s Domestosem
  • Sběr papíru, víček
  Třída 1.:
  • Návštěva psího útulku
  • 11. 12. Vánoční besídka
  Třída 2.:
  • 9. 12. IT sekce
  • Vánoční besídka
  • Návštěva výstavy Betlémů
  • 19. 12. Schůzka s logopedkou
  Třída 3.:
  • Návštěva knihovny
  • 12. 12. Vánoční besídka
  Třída 4.:
  • 19. 12. Schůzka s logopedkou
  • 4. 12. Zdobení stromečku u IC
  • Pohybové hry s Markem v tělocvičně ZŠ Školní
  • 12. 12. Vánoční besídka
  Třída 5.:
  • 11. 12. Vánoční posezení s rodiči
  • Návštěva výstavy Betlémů
  Třída 6.:
  • Beseda s členem PČR – představení práce policistů
  • Návštěva knihovny
  • 12. 12. Vánoční besídka
  Třída 7.:
  • 12. 12. Vánoční besídka

  Z akcí budou pořizovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru.


  Akce v listopadu 2019

  25. 10. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • Halloween – v maskách
  • 6. 11. Vystoupení pěveckého sboru v divadle pro „ASOCIACI HANDICAP“
  • Vyhlášení vánoční soutěže pro děti a rodiče „O nejnápaditějšího ANDÍLKA“
  • 26. 11. Screeningové vyšetření zraku
  • Bruslení (pro přihlášené děti (vždy v pondělí)
  • Sběr papíru, víček
  Třída 1.:
  • Návštěva pediatrie
  • Návštěva „Zdravého obchodu“
  • Tělocvična ZŠ „Zdravý pohyb“
  Třída 2.:
  • 7. 11. IT sekce „Tanec s BEE BOTEM“
  • 12. 11. Sportovní hry s Markem v tělocvičně ZŠ Školní ul.
  • 13. 11. „Energie pod pokličkou“ – návštěva SŠ Na Moráni s programem
  • 15. 11. Memorandum vzájemné spolupráce se ZŠ – návštěva IT učebny
  • 20. 11. Besídka se žáky SZŠ „Martin na bílém koni“
  • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem (vstupné 40,00 Kč)
  Třída 3.:
  • Návštěva zooparku
  • Návštěva květinářství
  • Návštěva lékárny
  • Beseda se zdravotní sestrou
  Třída 4.:
  • 12. 11. Memorandum vzájemné spolupráce se ZŠ – návštěva učebny přírodních věd
  • 13. 11. Beseda s ilustrátorem A. Dudkem (vstupné 40,00 Kč)
  • 20. 11. „Energie pod pokličkou“ – návštěva SŠ Na Moráni s programem
  Třída 5.:
  • Viz. Akce školy
  Třída 6.:
  • Beseda s členem PČR
  • Návštěva knihovny
  Třída 7.:
  • Viz. Akce školy


  Akce v říjnu 2019

  26. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • 1. a 2. 10. „Bezpečný pes“
  • „Ovocný den“
  • 18. 10. „Papoušci“ – přírodovědný program
  • Sběr papíru, víček
  Třída 1.:
  • Tvořivá dílna s rodiči
  • „Švestičkový den“
  Třída 2.:
  • 3. 10. Návštěva tržnice
  • 4. 10. „Melounový den“
  • 8. 10. Beseda se členy MěPČR – dopravní výchova
  • Tvořivá dílna s rodiči
  Třída 3.:
  • 4. 10. „Les“ – naučný program v SKKS
  • Výlet do lesa
  • Návštěva knihovny
  • „Hruškový den“
  • Cvičení v tělocvičně v ZŠ
  Třída 4.:
  • „Mrkvičkový den“
  • 8. 10. Beseda se členy MěPČR – dopravní výchova
  Třída 5.:
  • 12. 10. „Draci“ – tvořivá dílna s rodiči
  • „Jablíčkový den“
  Třída 6.:
  • 10. 10. „Podzim“ – tvořivá dílna s rodiči
  • „Jablíčkový den“
  Třída 7.:
  • Návštěva zooparku (dle počasí)
  • „Jablíčkový den“


  Akce v září 2019

  05. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku
  • Schůzky s rodiči
  • Cvičný požární poplach
  • Projektový den „Svatováclavská pouť“
  • Sběr papíru, víček
  Třída 1.:
  • 3. 9. Schůzka s rodiči
  • Pohybové hrátky pro předškoláky
  Třída 2.:
  • 11. 9. Schůzka s rodiči
  Třída 3.:
  • 10. 9. Schůzka s rodiči
  • Návštěva knihovny
  Třída 4.:
  • 12. 9. Schůzka s rodiči
  Třída 5.:
  • 4. 9. třídní schůzka s rodiči
  Třída 6.:
  • 5. 9. Schůzka s rodiči
  Třída 7.:
  • 9. 9. Schůzka s rodiči
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1306 45%
  Podle jejího zaměření. 808 28%
  Podle jiného kritéria. 769 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Radost
  Palackého 4057
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Kamila Novotná
  Tel.: 474 629 584
  Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít