Akce v červnu 2019

  28. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • Plavání (vždy út. + čt.) – pro přihlášené děti
  • 31. 5. Mezinárodní den dětí – projektový den
  • 5. 6. Návštěva ze SNR – ukázka metodologie Grunnlaget
  • 3. 6. MDD na hřišti Domovinka (pro předškoláky)
  • 6. 6. Vystoupení pěveckého sboru „Radost“ v kostele sv. Kateřiny
  • 13. 6. Gymnastika hrou
  • 17. 6. Doprovod hráček fotbalu na mezinárodní fotbalové utkání
  • 19. 6. „Mateřinková maturita“ rozloučení s předškoláky

  Třída 1.:
  • Návštěva zooparku
  • 10. 6. Výlet do Technického leteckého muzea v Točné
  Třída 2.:
  • 11. 6 .Návštěva interaktivní výstavy „HRY A KLAMY“
  • 3. 6. „Den dětí“ na hřišti „Domovinka
  • 6. 6. Letní olympijské hry v Klášterci nad Ohří
  • Piknik na rozloučenou
  Třída 3.:
  • 10. 6. Výlet na statek do Beleboře
  • Návštěva knihovny
  • Návštěva zahradnictví
  • Návštěva Kamencového jezera
  Třída 4.:
  • Návštěva zooparku
  • Výlet na letiště
  • Návštěva psího útulku
  • 12. 6. Návštěva interaktivní výstavy HRY A KLAMY
  Třída 5.:
  • 10. 6. Výlet do Technického leteckého muzea v Točné
  • Návštěva zooparku
  Třída 6.:
  • 10. 6. Školní výlet – letiště Točná
  • Návštěva zooparku
  Třída 7.:
  • Návštěva zooparku
  • 10. 6. Návštěva interaktivní výstavy HRY A KLAMY
  Akce v květnu 2019

  26. 04. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • Plavání (vždy út. + čt.) – pro přihlášené děti
  • 6. 5. Projektový den „Pálení čarodějnic“
  • „Probouzení broučků“ – projektový den
  • 9. 5. Zápis k předškolnímu vzdělávání
  • 21. 5. „V korunách stromů – léto“ divadelní představení (vstupné 45,00 Kč)
  • 21. 5. „Mateřinkové písňobraní“ . přehlídka pěveckých sborů MŠ v Městském divadle v Chomutově
  • 24. 5. Sportovní hrátky pro předškoláky na fotbalovém hřišti
  • Posezení s maminkami
  Třída 1.:
  • Návštěva zooparku
  • 15. 5. Besídka pro maminky
  Třída 2.:
  • Posezení s maminkami + keramická dílna
  • Návštěva hřiště na ploché dráze
  • Cvičení v tělocvičně v ZŠ Školní ul.
  • Návštěva hasičské zbrojnice
  Třída 3.:
  • Barvení vajíček
  • Návštěva zooparku
  Třída 4.:
  • 13. 5. „Květinový den s rodiči“
  • 20. 5. „Máme rádi zvířata“ – program v zooparku
  • Návštěva hasičské zbrojnice
  Třída 5.:
  • 16. 5. tvořivá dílna pro maminky
  • „Máme rádi zvířata“ – výukový program v zooparku
  Třída 6.:
  • 15. 5. Tvořivá dílna pro maminky
  • Návštěva zooparku
  Třída 7.:
  • 14. 5. Posezení s maminkami
  • Návštěva zooparku


  Akce v dubnu 2019

  28. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • 2. 4, Kino „Doba ledová – medvědi se vrací“
  • 11. 4. Fotografování dětí
  • 15. 4. „V korunách stromů – jaro“ – divadelní představení
  • 17. 4. „Vítání jara“ – náměstí 1. máje
  • „Pálení čarodějnic“
  • Sběr papíru, víček a plastových víček
  Třída 1.:
  • Návštěva zooparku
  • Návštěva knihovny
  Třída 2.:
  • 4. 3. Návštěva zooparku
  • Tvořivá dílna pro děti a rodiče „Velikonoční keramické tvoření“
  • Cvičení v tělocvičně v ZŠ Školní ul.
  • Návštěva hasičské zbrojnice
  Třída 3.:
  • Barvení vajíček
  • Návštěva zooparku
  Třída 4.:
  • Cvičení v tělocvičně ZŠ Školní ul.
  • Návštěva psího útulku
  • Výlet do zooparku
  • IT sekce
  Třída 5.:
  • Návštěva zooparku
  Třída 6.:
  • Viz. Akce školy
  Třída 7.:
  • Cvičení v tělocvičně ZŠ Školní ul.
  • Návštěva zooparku
  • Návštěva knihovny


  Akce v březnu 2019

  27. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • 27. 3. Vyšetření zraku
  • 6. + 7. 3. Mateřinka 2019 – festival dětských vystoupení
  • 21. 3. Projektový den „Vítáme jaro s pohádkou“
  • Bruslení – pro přihlášené děti (pondělky, dle aktuálního rozpisu ledu)
  • Sběr papíru, víček a plastových víček
  Třída 1.:
  • Návštěva zooparku
  • Návštěva knihovny
  Třída 2.:
  • 4. 3. Návštěva 1. třídy v ZŠ Na Příkopech
  • 25. 3. „Tuze hladová housenka“ – naučný program v knihovně
  • 19. 3. „Ptáčci“ – naučný program v muzeu (vstupné 30,00 Kč)
  Třída 3.:
  • Návštěva knihovny
  • Návštěva květinářství
  Třída 4.:
  • „Rodiče čtou dětem“
  • Beseda v knihovně
  • 18. 3. Návštěva 1. třídy v ZŠ Na Příkopech
  Třída 5.:
  • Rodiče čtou dětem
  • 6. 3. Návštěva dětského oddělení v knihovně
  Třída 6.:
  • 6. 3. Beseda v knihovně
  Třída 7.:
  • 20. 3. Návštěva 1. třídy v ZŠ Na Příkopech
  • Návštěva knihovny

  Akce v únoru 2019

  29. 01. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Společné pro celou MŠ:
  • 1. 2. Lyžařský kurz – pro přihlášené děti
  • Zimní olympiáda
  • Karneval
  • Projektový den „Karnevalové hádanky“
  • Pohádkové odpoledne pro děti a rodiče
  • 18. 2. „V korunách stromů – zima“ – divadelní představení (vstupné 45,00 Kč)
  • Bruslení – pro přihlášené děti (pondělky, dle aktuálního rozpisu ledu)
  • Sběr papíru, víček a plastových víček
  Třída 1.:
  • Návštěva herny v SKKS
  • Návštěva knihovny
  Třída 2.:
  • „Dlouhá cesta trička“ – naučný program ADRA
  • Program v knihovně
  • 11. 2. „Školička – kočička“ – návštěva ZŠ Na Příkopech – počítačová třída
  • Cvičení v tělocvičně ZŠ Školní ul.
  Třída 3.:
  • Návštěva pošty
  • Návštěva kadeřnictví
  • Návštěva banky
  • Návštěva knihovny
  Třída 4.:
  • Cvičení v tělocvičně v ZŠ Školní ul.
  • 13. 2. „Školička – kočička“ – návštěva ZŠ Na Příkopech – počítačová třída
  Třída 5.:
  • Ptačí strom
  • Návštěva dětského oddělení v knihovně
  Třída 6.:
  • Viz. Akce součásti školy
  Třída 7.:
  • 18. 2. „Školička – kočička“ – návštěva ZŠ Na Příkopech – počítačová třída
  • Cvičení v tělocvičně ZŠ Školní ul.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Radost
  Palackého 4057
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Kamila Novotná
  Tel.: 474 629 584
  Provoz školy: 6:00 - 16:15 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít