PLÁNOVANÉ LEDNOVÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE TŘEBÍZSKÉHO 3084

  03. 01. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Obě třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin dětí na jednotlivých třídách
  • 6.1.2020 – průvod tří králů Domovinou
  • 9.1.2020 – Imaginárium – interaktivní výstava na zámku v Litvínově –
  vybíráme 20,-Kč – vstup (doprava bude hrazena ze sponzorského daru) (v
  rámci dopoledního programu)
  • 14.1.2020 – Návštěva psího útulku (kdo chce může donést – kočičí
  konzervy, granule pro psy, deky – ne péřové)
  • 21.1.2020 – Vycházka do Bezručova údolí („Hřebíkárna“krmení zvěře – děti
  si mohou přinést – jablka, mrkev, suché pečivo, semínka pro ptáky, lojové
  koule aj.)

  První třída Malá pastelka
  • Tento měsíc jsou všechny akce pro děti společné

  Druhá třída Velká pastelka
  • Docházka do tělocvičny na ZŠ Heyrovského - dle podmínek
  • Bruslení –– každé pondělí, dle přihlášených dětí a docházky  Z těchto akcí budou pořizovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru

  Zájmové činnosti – Angličtina, bruslení – přihlášené děti

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete zde na webových stránkách.


  PLÁNOVANÉ PROSINCOVÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE TŘEBÍZSKÉHO 3084

  02. 12. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Obě třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin dětí na jednotlivých třídách
  • 4.12.2019 – Zdobení vánočních stromečků v atriu městské knihovny (v
  rámci dopoledního programu)
  • 5.12.2019 -Čert a Mikuláš v MŠ, v rámci dopoledního programu
  • 9.12.2019 – Dětské divadelní představení v SKKS – Peklo s ježibabou –
  vybíráme 55,- Kč (vstup + doprava)
  • 12.12.2019 – Besídka + tvořivá dílna + vánoční zpívání před MŠ
  1.TŘÍDA (malá pastelka) : 15:15 hodin (besídka)
  2. Třída (VELKÁ pastelka) : 15:00 hodin (tvořivá dílna)
  Zpívání před MŠ : 15:45 hodin

  První třída Malá pastelka
  • Besídka – pásmo podzimních, zimních a vánočních básní, písní a říkadel,
  15:15hodin

  Druhá třída Velká pastelka
  • Docházka do tělocvičny na ZŠ Heyrovského - dle podmínek
  • 2.12.2019 – secvičovací zkouška sboru MŠ Chomutov (vybrané
  děti)
  • 9.11.2019 - vystoupení sboru MŠ Chomutov na chomutovském náměstí
  (16:30 hodin, vybrané děti, informace u p.uč.)
  • 18.12. 2019 - vystoupení sboru MŠ Chomutov v kostele sv. Ignáce (18:00
  hodin, vybrané děti)
  • 12.12.2019 Vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti – 15:00hodin
  Z těchto akcí budou pořizovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru
  Zájmové činnosti – Angličtina, bruslení – přihlášené děti
  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  Plánované listopadové akce

  04. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE TŘEBÍZSKÉHO 3084


  Obě třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin dětí na jednotlivých třídách
  • 7.11.2019 – Přijdou do MŠ psíci – program o správném chování ke psům, bezpečnosti....vybíráme 20,-Kč
  • 7.11.2019 15:15 hodin – Dýňování - srdečně Vás zveme na tvořivou dílnu pro děti a rodiče (děti si mohou přinést do MŠ kostým již ráno – společně si zařádíme  )
  • 12.11.2019 – Vyšetření očí – zdarma, pouze nutno podepsat souhlas s vyšetřením – na jednotlivých třídách
  • 14.11.2019 – Vánoční focení – nahlášené děti
  • 19.11.2019 – Pečení posvícenských koláčků
  • Logopedická prevence – průběžně

  Druhá třída Velká pastelka
  • 11.11.2019 – začínáme bruslit – přihlášené děti – každé pondělí
  • Začínáme chodit do tělocvičny na ZŠ Heyrovského – dle možností a programu v MŠ  PLÁNOVANÉ ŘÍJNOVÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  30. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky


  Obě třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin dětí na jednotlivých třídách
  • 23.10.2019 – pečení štrůdlů – v dopoledním bloku
  • 2.10.2019 – zahájení seznamování s anglickým jazykem – přihlášené děti
  • Logopedická prevence – průběžně


  První třída Malá pastelka
  • Adaptace nově příchozích dětí

  Druhá třída Velká pastelka
  • 3.10.2019 15:15 hodin Picaroon (na MŠ Alešova) – obě třídy,
  dle zájmu
  • 11.10.2019 Přednáška městské policie 9:00
  • 18.10.2019 Energie pod pokličkou – vzdělávací program
  • 21.10.2019 Návštěva ZŠ Kadaňská – prohlídka školy, seznámení
  s prostředím, ukázkové hodiny


  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  • Angličtina, plavání


  PLÁNOVANÉ AKCE NA ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  02. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Obě třídy
  • 2.9.2019 Zahájení nového školního roku. Ranní přivítání kamarádů staršími dětmi v MŠ Pastelka. Sportovní stanoviště pro přicházející děti a rodiče v předzahrádce MŠ, foto koutek. Hudba, tanec, zábava v dopoledním bloku.
  • 5.9.2019 Začátek plaveckého kurzu (každé úterý a čtvrtek pro přihlášené děti)
  • 5.9.2019 Schůzka s rodiči 15:30hodin
  • 9.9.2019 Zahájení sběru papíru ,,Papíráček Pastelka“
  • Oslavy narozenin a jmenin dětí na jednotlivých třídách
  • 18.9.2019 ,,Poznávací cestou“ – poznávání okolí a okolní přírody, přírodnin, rostlin a živočichů vyskytujících se ve volné přírodě – rybník, pozorování a krmení kachen. V dopoledním bloku.
  • 23.9.2019 ukázková hodina kroužku TV kroužku „PUPÁSEK“
  • 25.9.2019 Přednáška policie v MŠ
  • 27.9.2019 – Sportovní hry – hřiště u polikliniky, sportování předškoláků
  • Logopedická prevence - průběžně

  První třída Malá pastelka
  • Adaptace nově příchozích dětí – pohybové hry na zahradě

  Druhá třída Velká pastelka
  • 27.9.2019 Sportovní hry


  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  • Angličtina – termín je v jednání
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1334 45%
  Podle jejího zaměření. 825 28%
  Podle jiného kritéria. 788 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pastelka
  Třebízského 3084
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Lenka Voborníková
  Tel.: 474 626 732
  Provoz školy: 6:30 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít