Rozloučení s předškoláky 11. 6. 2020

  10. 06. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci proběhne akce bez účasti veřejnosti - zákonných zástupců a rodinných příslušníků dle klimatických podmínek na zahradě nebo v budově školy. Vyfotíme skupiny tříd dle tříd a fotografie Vám poskytneme na donesený flash disk - předání přes recepci. Nezapomeňte na podepsání flash disku.

  Předškoláci odcházející do ZŠ mohou mít aktovku nebo školní batoh.

  Děkujeme za spolupráci :-)


  Červen 2020

  09. 06. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  Logopedie _denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  1. 6. _Oslava MDD; všechny třídy v areálu zahrady MŠ.
  11. 6. _Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ; 9:00 – 11:00 h; celá MŠ bez zákonných zástupců.
  Sběr papíru _během celého měsíce pod střechu zahradního domku; denně 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Březen 2020

  27. 02. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  • 5. 3. – ,,Zvířátka a mláďátka“, návštěva SKKS, dětské oddělení (9,30-10,30h)
  • 13. 3. – ,,Návštěva psího útulku, prosíme donést pamlsky (9-11h)
  • 19. 3. – Návštěva květinářství (9-11h)
  • 20. 3. – Vítání jara, sázení květin před MŠ, prosíme donést každý jednu jarní květinu (9-11h)
  • 23. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 30. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  • 5. 3. – ,,Zvířátka a mláďátka“, návštěva SKKS, dětské oddělení (9,30-10,30h)
  • 13. 3. – ,,Návštěva psího útulku, prosíme donést pamlsky (9-11h)
  • 19. 3. – Návštěva květinářství (9-11h)
  • 20. 3. – Vítání jara, sázení květin před MŠ, prosíme donést každý jednu jarní květinu (9-11h)
  • 23. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 30. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • Logopedie denně.
  • Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  • 2. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 4. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč (10-11h)
  • 5. 3. – Návštěva 1. třídy v ZŠ Na Příkopech (10-10,45h)
  • 9. 3. – Návštěva psího útulku, prosíme o pamlsky (9-11h)
  • 11. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní (10-10:45h) 30 Kč
  • 18. 3. – Práce s PC v ZŠ Školní (9-10h)
  • 18. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč 10-11h)
  • 25. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč (10-11h)
  • Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  • Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  • 2. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 5. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč (10-11h)
  • 9. 3. – Návštěva psího útulku, prosíme o pamlsky (9-11h)
  • 12. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní (10-10:45h) 30 Kč
  • 16. 3. – Návštěva 1. třídy v ZŠ Na Příkopech (10-10,45h)
  • 19. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč (10-11h)
  • 20. 3. – Vítání jara, sázení květin před MŠ, prosíme donést každý jednu jarní květinu (9-11h)
  • 25. 3. – Návštěva IT učebny v ZŠ Školní (9-10h)
  • 26. 3. – Mini taneční, ZŠ Školní, 30 Kč (10-11h)
  • Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  • Logopedie_denně.
  • Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  • 5. 3. – Návštěva psího útulku, prosíme o pamlsky (9-11h)
  • 16. 3. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 20. 3. – Vítání jara, sázení květin před MŠ, prosíme donést každý jednu jarní květinu (9-11h)
  • 25. 3. – Návštěva květinářství (9-11h)
  • Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  • Příprava prací na výtvarné soutěže.
  • 10. 3. – Divadlo Ondřej ,,Čtvero ročních období“, v MŠ, 50 Kč (10,30-11,30)
  • 17. 3. – Vyhánění Morany (9-11h)
  • Sběr papíru_během celého měsíce pod střechu zahradního domku; 6.00 – 16.00 hodin; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  • Od měsíce 10-2019 v době činností pro nespavé děti v sudém týdnu probíhá zpravidla 2x týdně zpívání s p. uč. ze 4. třídy
  • Plavání úterý a čtvrtek (9,30-11,15h)

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Únor 2020

  31. 01. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  • 12. 2. – ,,České pohádky“, návštěva SKKS (9-11h)
  • 13. 2. – ,,Po stopách Yetyho“ (9-11h)
  • 17. 2. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 24. 2. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  • 12. 2. – ,,České pohádky“, návštěva SKKS (9-11h)
  • 13. 2. – ,,Po stopách Yetyho“ (9-11h)
  • 17. 2. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • 24. 2. – Návštěva herny v SKKS (9-11h)
  • Logopedie denně.
  • Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  • 3. 2. – IT výuka v MŠ (8-9h)
  • 11. 2. – ,,Řešení hádanek a rébusů“, ZŠ Na Příkopech (10-10:45h)
  • 13. 2. – Návštěva tělocvičny v ZŠ Školní (s trenérem fotbalu)
  • 18. 2. – Návštěva IT učebny 9-10)
  • 19. 2. – Mini taneční, ZŠ Školní (10-10:45h) 30 Kč
  • 20. 2. – Návštěva tělocvičny v ZŠ Školní (9:45-10:45)
  • 24. 2. – ,,Příšery si čistí zuby“, návštěva městské knihovny (9:30-10:30)
  • 26. 2. – Mini taneční, ZŠ Školní (9-10h) 30 Kč
  • 27. 2. – Návštěva tělocvičny v ZŠ Školní
  • Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  • Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  • 3. 2. – IT výuka v MŠ (8-9h)
  • 11. 2. – ,,Řešení hádanek a rébusů“, ZŠ Na Příkopech (10-10:45h)
  • 13. 2. – Návštěva tělocvičny v ZŠ Školní (s trenérem fotbalu)
  • 19. 2. – Mini taneční, ZŠ Školní (10-10:45h) Pouze v případě nízkého počtu dětí ve 3. a 4. třídě
  • 20. 2. – Mini taneční, v ZŠ Školní (9:45-10:45) 30 Kč
  • 24. 2. – ,,Příšery si čistí zuby“, návštěva městské knihovny (9:30-10:30)
  • 25. 2. – Návštěva IT učebny v ZŠ Školní
  • 27. 2. – Mini taneční, ZŠ Školní 30 Kč
  • Návštěva psího útulku – bližší informace na nástěnce třídy.
  • Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  • Logopedie_denně.
  • Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  • 5. 2. – Návštěva psího útulku (9-11)
  • 13. 2. – Prohlídka výrobků v SKKS (9-11)
  • Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  • Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  • Příprava prací na výtvarné soutěže.
  • 10. 2. – ,,Divadlo o Betynce“, návštěva městského divadla (40 Kč)
  • 26. 2. – Karneval v MŠ (přinést si masku)
  • Sběr papíru_během celého měsíce pod střechu zahradního domku; 6.00 – 16.00 hodin; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  • Od měsíce 10-2019 v době činností pro nespavé děti v sudém týdnu probíhá zpravidla 2x týdně zpívání s p. uč. ze 4. třídy
  • 21. 2. – Bruslení ,,Ledíci“ (10-11h)
  • 28. 2. – Bruslení ,,Mrazíci“ (10-11h)
  • 10. 2. – 14. 2. – Lyžařský výcvik (Návrat z Lyžařského výcviku v 12:30-13h)

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Leden 2020

  06. 01. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  6. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  13. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  7. 1. _Návštěva ZŠ Školní: IT učebna; 9:00 - 10:00 h; zdarma.
  9. 1. _Návštěva ZŠ Školní. Pohybové hry s trenérem fotbalu; 10:00- 11:00 h; zdarma.
  10. 1. _Návštěva ZŠ Na Příkopech: Hry v tělocvičně; 9:00 - 9.45 h; zdarma.
  20. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  23. 1. _Návštěva ZŠ Školní: Hry s trenéry basketbalu; 10:00 - 11:00 h; zdarma.
  27. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS možná dle celkového počtu dětí 3.+ 4. třída; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  9. 1. _Návštěva ZŠ Školní. Pohybové hry s trenérem fotbalu; 10:00- 11:00 h; zdarma.
  10. 1. _Návštěva ZŠ Na Příkopech: Hry v tělocvičně; 9:00 - 9.45 h; zdarma.
  14. 1. _Návštěva ZŠ Školní: IT učebna; 9:00 - 10:00 h; zdarma.
  20. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS možná dle celkového počtu dětí 3.+ 4. třída; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  23. 1. _Návštěva ZŠ Školní: Hry s trenéry basketbalu; 10:00 - 11:00 h; zdarma.
  27. 1. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h; zdarma.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.

  Sběr papíru_během celého měsíce pod střechu zahradního domku; 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  10., 17., 24. a 31. 1. _Bruslení s MŠ dle skupin (10. Ledíci, 17. Mrazíci, 24. Ledíci, 31. Mrazíci); 10:00 10:30 h; 20,- Kč na dopravu.

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít