Prosinec 2019

  30. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  9. 12 _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h.
  10. 12. _Vánoční besídka; 15:00 - 16:00 h.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  12. 12. _Vánoční besídka; 15:00 - 16:00 h.16. 12. _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  4. 12. _návštěva ZŠ Chomutov, Školní - učebna IT; 9:00 - 10:00 h.
  10. 12. _Vánoční besídka; 15:00 - 16:00 h.Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  3. 12. _Návštěva ZŠ Chomutov, Školní - učebna IT; 9:00 - 10:00 h.
  11. 12. _Vánoční besídka; 15:00 - 16:00 h.Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  2. 12 _Návštěva herny a dopravního hřiště v SKKS; 9:30 – 10:30 h.
  9. 12. _Vánoční besídka; 15:00 - 16:00 h.
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  11. 12. _Divadlo v MŠ: "Vánoční pohádka"; 9:00 - 10:00 h; 45,- Kč; celá MŠ.
  Sběr papíru_během celého měsíce pod střechu zahradního domku; 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  Od měsíce 10-2019 v době činností pro nespavé děti proběhne zpravidla 2x týdně zpívání s p. uč. ze 4. třídy; bruslení začne z provozních důvodů od 8. 11. 2019. V prosinci nebruslíme

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Bruslení v listopadu_22. 11. nebruslíme

  20. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Bruslení – Mrazíci
  Dne 22. 11. bruslení odpadá
  z organizačních důvodů zimního stadionu
  náhradní termín bude dne 25. 11.

  Bruslení – Ledíci
  Dne 29. 11. bruslí Ledíci

  Nebruslíme v prosinci!

  Věnujte pozornost vybavení_Podmínkou pro vstup na ledovou plochu je vhodné vybavení - oblečení, pevné rukavice, chrániče na kolena i na lokty, helma na hlavu (nejlépe hokejová s ochrannou mřížkou) a pevné brusle. Nutné je děti na bruslení připravit tak, aby se nebály a bruslit chtěly, zdravotně v pořádku (zdravé), nedávat děti po nemoci v rekonvalescenci. Věci mají mít připravené v batohu, kam dáte i malou lahev s pitím a v recepci školy v den odjezdu zaplatíte 20,- Kč za dopravu.

  Nepřehlédněte: V přihlášení jste podepsali souhlas s bruslařským výcvikem a potvrdili, že jste si vědomi případného úrazu, ale i seznámením s výbavou, neboť nebude-li mít dítě vhodné vybavení, nemůže se výuky zúčastnit.


  Vánoční besídky 2019

  19. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Dne 9. 12. 2019 v 15:00 hodin (prostory 5. třídy Jablíčkové)
  jste srdečně zváni na vánoční besídku 5. třídy Jablíčkové.

  Dne 10. 12. 2019 v 15:00 hodin
  (prostory 1. a 3. třídy Pomerančové a Lístečkové)
  jste srdečně zváni na vánoční besídku
  1. třídy Pomerančové a 3. třídy Lístečkové.

  Dne 11. 12. 2019 v 15:00 hodin (prostory 3. třídy Lístečkové)
  jste srdečně zváni na vánoční besídku 4. třídy Sluníčkové.

  Dne 12. 12. 2019 v 15:00 hodin (prostory 1. třídy Pomerančové)
  jste srdečně zváni na vánoční besídku 2. třídy Mráčkové.


  Pro zákonné zástupce předškoláků_PPP ÚK, Chomutov v MŠ

  14. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Dne 19. 11. od 15:00 hodin proběhne ve 3. třídě Lístečkové, 2NP.
  Setkání zákonných zástupců a speciálního pedagoga z Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje, pracoviště Chomutov,
  téma: Úspěšný vstup do ZŠ – školní zralost.

  Zváni jsou především zákonní zástupci všech předškoláků.  Bruslení s MŠ od 8. 11. 2019

  29. 10. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím podzimním prázdninám ve školách a nízkému počtu účastníků, realizujeme bruslení až od pátku 8. 11. 2019.

  Bruslení probíhá na zimním stadionu Rocknet aréna v Chomutově, kam se dopravujeme malým autobusem firmy OSKARIO trans s.r.o. v hodnotě 20,- Kč za cestu tam i zpět.
  Bruslíme v období od listopadu 2019 do konce února 2020. Nebruslíme v prosinci. Aktivita je určena dětem z naší MŠ a probíhá ve spolupráci s Klubem ledního hokeje (KLH Chomutov) a Kultury a sportu s.r.o. Máme možnost bezplatné využívat ledovou plochu, proškolení učitelek po metodické stránce výuky bruslení a ukázka příkladů pohybových her na ledě.
  Podmínkou pro vstup na ledovou plochu je vhodné vybavení - oblečení, pevné rukavice, chrániče na kolena i na lokty, helma na hlavu (nejlépe hokejová s ochrannou mřížkou) a pevné brusle. Nutné je děti na bruslení připravit tak, aby se nebály a bruslit chtěly, zdravotně v pořádku (zdravé), nedávat děti po nemoci v rekonvalescenci. Věci mají mít připravené v batohu, kam dáte i malou lahev s pitím a v recepci školy v den odjezdu zaplatíte 20,- Kč za dopravu.
  Nepřehlédněte: V přihlášení jste podepsali souhlas s bruslařským výcvikem a potvrdili, že jste si vědomi případného úrazu, ale i seznámením s výbavou, neboť nebude-li mít dítě vhodné vybavení, nemůže se výuky zúčastnit.

  Bruslit začínají "Mrazíci" dne 8. 11. od 10:00 hodin a další pátek 15. 11. od 10:00 hodin "Ledíci". Rozdělení do skupin najdete na nástěnkách tříd dětí.

  Děkujeme za spolupráci :-)
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1306 45%
  Podle jejího zaměření. 808 28%
  Podle jiného kritéria. 769 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít