Červen 2019

  02. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  14. 6. _Návštěva knihovny v SKKS – beseda „České pohádky“; 9:30 – 11:00 h.
  19. 6. _Návštěva Domečku – chovatelský kroužek; 9:30 – 11:20 h.
  20. 6. _Návštěva knihovny v SKKS – vrácení knih; 9:30 – 11:00 h.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  14. 6. _Návštěva knihovny v SKKS – beseda „České pohádky“; 9:30 – 11:00 h.
  19. 6. _Návštěva Domečku – chovatelský kroužek; 9:30 – 11:20 h.
  20. 6. _Návštěva knihovny v SKKS – vrácení knih; 9:30 – 11:00 h.
  Logopedie _denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  21. 6. _Rozloučení s předškoláky v Lístečkové třídě; 15:00 – 16:00 h.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  10. 5. _Návštěva dopravního hřiště a herny v SKKS; 9:30 – 11:20 h.
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  3. 6. _Oslava MDD; 3. + 4. třída na „Domovince“; ostatní třídy v areálu zahrady MŠ.
  6. 6. _Olympiáda v Klášterci nad Ohří; 8:30 – 11:20 h; zástupci z MŠ; zdarma.
  6. 6. _Návštěva divadla v MŠ; 8:30 – 9:30 h; celá MŠ; 50,00 Kč.
  10. 6. _Rozloučení s předškoláky; 15:00 – 16:00 h; ZUŠ Chomutov; celá MŠ.
  13. 6. _Výlet na zámek Ploskovice; sraz v 7:00 h; odjezd v 7:15 h; návrat ve 12:00 h.; celá MŠ; 85,00 Kč.
  Sběr papíru _během celého měsíce pod střechu zahradního domku; denně 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.
  Zájmové činnosti – přihlášené děti

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webo


  Květen 2019

  01. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  17. a 24. 5. _Návštěva dopravního hřiště a herny v SKKS; 9:30 – 11:20 h.
  31. 5. _Návštěva psího útulku; 9:30 – 11:20 h.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  17. a 24. 5. _Návštěva dopravního hřiště a herny v SKKS; 9:30 – 11:20 h.
  Logopedie _denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  23. nebo 24. 4. _Sportovní hry na atletickém stadionu s Junior Chomutov; 8:30 – 11:00 h; každý potřebuje batoh s pitím.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  10. 5. _Návštěva dopravního hřiště a herny v SKKS; 9:30 – 11:20 h.
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  4. 5. _Návštěva Mateřinky 2019 v Nymburku – vystoupení „Prodaná nevěsta“; přihlášení z 1. a 2. třídy; odjezd od MŠ v 5.30h a příjezd k MŠ cca v 19:30 h; zdarma; do batohu dětem 2x pití + svačinka (pečivo s oblohou a sušenka).
  6. 5. _Návštěva Divadla rozmanitostí v Mostě – Kocour v botách; v MŠ nejpozději v 7:30 h; celá MŠ; 50,00 Kč.
  20. 5. _Návštěva Podkrušnohorského zooparku; 8:45 – 11:00 h; celá MŠ; 20,00 Kč.
  27. – 31. 5. _Švp – Restaurace U rozhledny, Hora Sv. Kateřiny; sraz v 7:30 h dne 27. 5. – odjezd; příjezd dne 31. 5.; děti předáme ve 13:00 h.
  Sběr papíru _během celého měsíce pod střechu zahradního domku; denně 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Duben 2019

  31. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  4. 4. _Návštěva Domečku – keramika; 9:00 – 11:00 h; 20,- Kč.
  10. 4. _Návštěva Domečku – Velikonoční výstava; 9:00 – 11:00 h.
  12. 4. _Návštěva SKKS – dopravní hřiště a herna; 9:30 – 11.00 h.
  15. 4. _Návštěva TSmCh – Interaktivní povídání o tříděném odpadu; 9:30 – 10:00 h.
  17. 4. _Vystoupení na náměstí 1. Máje v Chomutově – „Prodaná nevěsta“; 9:00 – 11:00 h.
  25. 4. _Oslava Dne země - Odpaďáci; 9:00 – 11:00 h.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  4. 4. _Návštěva Domečku – keramika; 9:00 – 11:00 h; 30,00 Kč.
  12. 4. _Návštěva SKKS – dopravní hřiště a herna; 9:30 – 11.00 h.
  15. 4. _Návštěva TSmCh – Interaktivní povídání o tříděném odpadu; 9:30 – 10:00 h.
  17. 4. _Vystoupení na náměstí 1. Máje v Chomutově – „Prodaná nevěsta“; 9:00 – 11:00 h.
  25. 4. _Oslava Dne země - Odpaďáci; 9:00 – 11:00 h.
  Logopedie _denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  5. 4. _Prodloužený pobyt venku s Tv lekcí v přírodním terénu; 9:00 – 11.30 h; každý potřebuje batoh s pitím.
  8. 4. _Návštěva TSmCh – Interaktivní povídání o tříděném odpadu; 9:30 – 10:30 h.
  12. 4. _Velikonoční sázení; 8:30 – 9:30 h.
  12. 4. _ Návštěva tělocvičny ZŠ Chomutov, Školní; 10.00 – 11:00 h.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  5. a 12. 4. _ Návštěva tělocvičny ZŠ Chomutov, Školní; 10.00 – 11:00 h.
  8. 4. _Návštěva TSmCh – Interaktivní povídání o tříděném odpadu; 9:30 – 10:00 h.
  12. 4. _Sázení osení; 8:30 – 9:30 h; každý potřebuje osení.
  15. 4. _Sportovní zápolení, aneb Olympiáda v MŠ; 9:30 – 10:30 h; každý potřebuje sportovní oblečení, sportovní obuv.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  8. 4. _Návštěva TSmCh – Interaktivní povídání o tříděném odpadu; 9:30 – 10:30 h.
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  1. 4. _Návštěva Divadla Letadlo v MŠ – „V korunách stromů“; 10:15 – 11.15 h; celá škola; 45,- Kč.
  3. 4. _Společná fotografie a focení předškoláků; celá MŠ; platba 30,- Kč až po vyhotovení cca koncem dubna 19.
  11. 4. _Informativní schůzka rodičů – Švp 5-2019; 15:00 – 16:00 h; zájemci z celé MŠ + zájemci ze součásti Třebízského 3084.
  16. 4. _Kouzelník v MŠ; celá MŠ; 45,- Kč.
  18. 4. _Velikonoční hodovačka; 9:00 – 10:00 h; celá MŠ.
  24. 4. _Sportovní zápoleníčko, aneb Olympiáda v MŠ (skoky do dálky, běh, „arabeska“, kotoul); 9:00 – 11:00 h; celá MŠ; každý potřebuje sportovní oblečení, sportovní obuv.
  25. 4. _Informativní schůzka rodičů – Mateřinka 2019 v Nymburku 4. 5. 2019; 15:00 – 16:00 h; přihlášení z 1. a 2. třídy.
  29. 4. – Čarodějnický rej; 9:00 – 11:00 h; celá MŠ; každý potřebuje kostým čaroděje/čarodějnice.
  Sběr papíru _během celého měsíce pod střechu zahradního domku; denně 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  2., 4., 9., 11., 16., 23., 25. a 30. 4. _Plavecký výcvik; přihlášení; 1220,- Kč za 14 lekcí od 5. 3. do 30. 4. 2019.

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz


  Plavecký výcvik 5. 3. - 30. 4. 2019

  04. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Počet lekcí: 14

  Kdy: jezdíme každé úterý a čtvrtek, nejezdí se o prázdninách

  V kolik: výuka probíhá v čase od 10:00 - 10:45 h

  Termíny: 5. 3. - 30. 4. 2019
  březen = 5., 7., 19., 21., 26., 28. 3. 2019
  duben = 2., 4., 9., 11., 16., 23., 26. a 30. 4. 2019

  Děti potřebují: do batohu plavky, ručník, plaveckou čepici a pitíčko


  Březen 2019

  28. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  1. třída Pomerančová
  1. a 5. 3. _Návštěva tělocvičny ZŠ Školní; 10:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Zkouška vystoupení Mateřinka 2019; 9:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Vystoupení Mateřinka 2019; 14:00 – 16:30 h.
  21. 3. _Vítání jara – sázení květin; 9:00 – 10.00 h.
  22. 3. _Návštěva zahradnictví v rámci projektu „Čím budu, až vyrostu?“; 9:30 – 11:00 h.
  25. 3. _Návštěva SKKS – Výstava „Jarní květiny“; 9:30 – 11.00 h.
  27. 3. _Návštěva psího útulku; 10:00 – 11:00 h.
  29. 3. _Návštěva SKKS – program v knihovně: „Seznámení se zvířátky“; 9:30 – 11:00 h.
  Společné akce viz níže.

  2. třída Mráčková
  1. a 5. 3. _Návštěva tělocvičny ZŠ Školní; 10:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Zkouška vystoupení Mateřinka 2019; 9:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Vystoupení Mateřinka 2019; 14:00 – 16:30 h.
  21. 3. _Vítání jara – sázení květin; 9:00 – 10.00 h.
  25. 3. _Návštěva SKKS – Výstava „Jarní květiny“; 9:30 – 11.00 h.
  27. 3. _Návštěva psího útulku; 10:00 – 11:00 h.
  29. 3. _Návštěva SKKS – program v knihovně: „Seznámení se zvířátky“; 9:30 – 11:00 h.
  Logopedie _denně.
  Společné akce viz níže.

  3. třída Lístečková
  1. a 15. 3. _ Návštěva tělocvičny ZŠ Chomutov, Školní; 10.00 – 11:00 h.
  6. 3. _Návštěva ZŠ – 1. třídy; 10:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Návštěva IT technika MŠCH v MŠ – Propojení počítače a možnost využití; 8:00 – 9:00 h.
  7. a 28. 3. _Návštěva IT technika MŠCH v MŠ – Propojení počítače s tiskárnou a její funkce; 8:00 – 9:00 h.
  22. 3. _“Otvíráme klíčem jaro“ – vystoupení pro rodiče; čas bude upřesněn.
  25. 3. _Exkurze v zahradnictví v rámci projektu „Čím budu, až vyrostu?“; 10:00 – 11:00 h.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně
  Společné akce viz níže.

  4. třída Sluníčková
  1. a 15. 3. _ Návštěva tělocvičny ZŠ Chomutov, Školní; 10.00 – 11:00 h.
  6. 3. _Návštěva ZŠ – 1. třídy; 10:00 – 11:00 h.
  7. 3. _Návštěva IT technika MŠCH v MŠ – Propojení počítače a možnost využití; 8:00 – 9:00 h.
  28. 3. _Návštěva IT technika MŠCH v MŠ – Propojení počítače s tiskárnou a její funkce; 8:00 – 9:00 h.
  Práce s nespavými dětmi – příprava na prací na výtvarné soutěže, logopedické chvilky, seznamování s PC_denně.
  Logopedie_denně.
  Společné akce viz níže.

  5. třída Jablíčková
  1. a 29. 3. _Návštěva dopravního hřiště a herny v SKKS; 9:30 – 11:20 h.
  26. 3. _Sázení fazolek – zahájení experimentu; 8:30 – 9:30 h.
  Společné akce viz níže.

  Společné akce_všechny třídy
  Oslavy narozenin a jmenin na třídách.
  Příprava prací na výtvarné soutěže.
  7. 3. _Návštěva divadla – zkouška Mateřinky 2019; celá škola-od 14:30 h vystoupení 2. dne; zdarma.
  13. 3. _Návštěva SKKS – pohádka: „Jak se budí země“; celá MŠ; 45,- Kč.
  20. 3. _Vítání jara – „Sluníčkový den“ – vynášení MORENY; celá MŠ; všichni oblečení ve žlutém.
  28. 3. _Návštěva zástupců ZŠ Chomutov (Školní, Na Příkopech) v MŠ – schůzka se zákonnými zástupci předškoláků: „Zápis do ZŠ“; 15:00 – 16:00 h.
  Sběr papíru _během celého měsíce pod střechu zahradního domku; denně 6:00 – 16:00 h; celá MŠ.

  Zájmové činnosti – přihlášené děti
  5., 7., 12., 14., 19., 21., 26. a 28. 3. _Plavecký výcvik; přihlášení; 1220,- Kč za 14 lekcí od 5. 3. do 30. 4. 2019.

  Vážení rodiče, termíny a případné jmenné seznamy dětí na některých akcí upřesníme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci některých akcí najdete na webových stránkách www.mscv.cz
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít