Plánované akce na Leden 2020

  19. 12. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída „A“
  • 6. – „Tříkrálová nadílka“ – dopoledne
  • 6. – „Logopedie s p. Pavlíkovou“ – přihlášené děti dle domluveného harmonogramu
  • 21. „Retrohrátky“ – návštěva Muzea CV - 15,-Kč
  • 13. – spolupráce s PPP – depistáž předškoláků
  • 17. – Tělocvična DDM – vybavení: sportovní oblečení, batůžek: sportovní obuv, kapesníky, pitíčko
  • 22. – divadlo Letadlo v MŠ „V korunách stromů – Zima“ – v 8.30 hod., 50,-Kč
  • 27. – Bruslení pro přihlášené děti – odpovídající vybavení, 30,-Kč – doprava
  • „Houslový koncert“ – Hanička F. – naše bývalá žačka předvede hru na housle
  • „Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek dopoledne na zahradě MŠ nebo v prostorách MŠ

  Třída „B“
  • 6. – „Tříkrálová nadílka“ – dopoledne
  • 6. – „Logopedie s p. Pavlíkovou“ – přihlášené děti dle domluveného harmonogramu
  • 21. „Retrohrátky“ – návštěva Muzea CV - 15,-Kč
  • 10. – Tělocvična DDM – vybavení: sportovní oblečení, batůžek: sportovní obuv, kapesníky, pitíčko
  • 13. – spolupráce s PPP – depistáž předškoláků
  • 22. – divadlo Letadlo v MŠ „V korunách stromů – Zima“ – v 8.30 hod., 50,-Kč
  • 24. – Tělocvična DDM – vybavení: sportovní oblečení, batůžek: sportovní obuv, kapesníky, pitíčko
  • 20. – Bruslení pro přihlášené děti – odpovídající vybavení, 30,-Kč – doprava
  • „Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek dopoledne na zahradě MŠ nebo v prostorách MŠ

  Třída „C“
  • 6. – „Tříkrálová nadílka“ – dopoledne
  • 22. – divadlo Letadlo v MŠ „V korunách stromů – Zima“ – v 8.30 hod., 50,-Kč
  • „Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek dopoledne na zahradě MŠ nebo v prostorách MŠ

  Třída „D“
  • 6. – „Tříkrálová nadílka“ – dopoledne
  • 22. – divadlo Letadlo v MŠ „V korunách stromů – Zima“ – v 8.30 hod., 50,-Kč
  • „Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek dopoledne na zahradě MŠ nebo v prostorách MŠ
  • IT gramotnost – počítačové dovednosti

  Všechny třídy
  • 6. – „Tříkrálová nadílka“ – dopoledne
  • 22. – divadlo Letadlo v MŠ „V korunách stromů – Zima“ – v 8.30 hod., 50,-Kč
  • „Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek dopoledne na zahradě MŠ nebo v prostorách MŠ
  • „Celé Česko čte dětem“ – navázání spolupráce s rodiči pro čtecí chvilky
  • „Čím budu, až vyrostu“ – pokračování v projektu
  • Oslavy narozenin a svátků
  • Logochvilky – v dopoledních činnostech na třídách
  • Sběr papíru - celoročně  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Z akcí budou pořizovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru, které najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  Vánoční přání

  18. 12. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Až pod stromečkem rozvážete mašličku,
  ať lásku najdete v balíčku.
  Ve druhém štěstí, klid a pohodu, ve třetím dobrou náladu.
  Krásné vánoce, pevné zdraví,
  spokojenost a příjemné chvíle ve společnosti svých blízkých
  Vám všem přejí zaměstnanci a děti MŠ Blatenská


  Plánované akce na měsíc Prosinec 2019

  29. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída „A“
  • 2. Klinický logoped v MŠ – 13.00 – 16.00 hod. – jen pro přihlášené děti – harmonogram byl rodičům předán
  • 3. „Vánoční besídka“ – pro rodiče, prarodiče a známé – od 15.15 hod.
  • 5. „Mikuláš v MŠ – dopolední nadílka
  • 11. „Vánočka“ – pohádka v MŠ – Divadlo Letadlo – 45,-Kč
  • 13. Tělocvična DDM – sportovní boty, pitíčko
  • 16. – Bruslení – přihlášené děti, příslušné vybavení, 30,-Kč doprava

  Třída „B“
  • 2. Klinický logoped v MŠ – 13.00 – 16.00 hod. – jen pro přihlášené děti – harmonogram byl rodičům předán
  • 5. „Mikuláš v MŠ“ – dopolední nadílka
  • 6. Tělocvična DDM – sportovní obuv, pitíčko
  • 9. Bruslení – přihlášené děti – příslušné vybavení, 30,-Kč doprava
  • 10. „Vánoční besídka“ – pro rodiče, prarodiče, známé – od 15.15 hod. – můžete přinést do MŠ trochu cukrovíčka pro společné posezení
  • 11. „Vánočka“ – pohádka v MŠ – Divadlo Letadlo – 45,-Kč

  Třída „C“
  • 5. „Mikuláš v MŠ“ – dopolední nadílka
  • 11. „Vánočka“ – pohádka v MŠ – Divadlo Letadlo – 45,-Kč
  • 17. – „Vánoční posezení s rodiči a cukrovíčkem“ - 14.15 - 15.45 hod.

  Třída „D“
  • 5. „Mikuláš v MŠ“ – dopolední nadílka
  • „Vánoční besídka“ – pro rodiče, prarodiče, známé – od 15.00 hod.
  • 11. „Vánočka“ – pohádka v MŠ – Divadlo Letadlo – 45,-Kč
  • 6. „Vystoupení v Domově důchodců Merkur“ – potěšení babiček a dědečků
  • Účast v projektu „Fíha dýha“
  • Nadílka do psího útulku – děkujeme za poskytnutí dárků pro pejsky – konzervy, krmivo, deky a podobně


  Všechny třídy
  • 5. „Mikuláš v MŠ“ – dopolední nadílka
  • 11. „Vánočka“ – pohádka v MŠ – Divadlo Letadlo – 45,-Kč
  • 19. – „Den se záchranářskými psy“ – uvítáme od rodičů laskominy pro pejsky – i oni si zaslouží odměnu - děkujeme
  • „Čím budu, až vyrostu“ – pokračování v projektu
  • Oslavy narozenin a svátků
  • Logochvilky – v dopoledních činnostech na třídách
  • Sběr papíru - celoročně  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Z akcí budou pořizovány reportážní fotografie, které najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  Plánované akce na měsíc Listopad 2019

  25. 10. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída „A“
  • Secvičování programu na „Mateřinku“
  • 13. – ilustrátor Adolf Dudek v Knihovně CV – 9.00 – 9.45 hod., cena 40,-Kč
  • 15. – „Muzikoterapie“ – bubnování pro radost – 50,-Kč
  • 22. - Tělocvična DDM - sportovní oblečení, obuv do tělocvičny – děti nemohou mít obuv, ve které přijdou do MŠ a pitíčko
  • 25. - Bruslení – přihlášené děti – konzultace s rodiči – povinná výbava na led
  • 27. - „Bezpečný pes“ – jak se správně chovat k pejskům – 20,-Kč

  Třída „B“
  • 6. – „Cesta trička“ – pořad zaměřený na ekologii
  • 8. – Tělocvična DDM – sportovní oblečení, obuv do tělocvičny – děti nemohou mít obuv, ve které přijdou do MŠ a pitíčko
  • 11. – „Den válečných veteránů“ – pietní akt u kostela Sv. Barborky na Lipské
  • 13. – Návštěva ZŠ Hornická – ukázka nového vybavení tříd a návštěva školní družiny
  • 15. – „Muzikoterapie“ – bubnování pro radost – 50,-Kč
  • 18. – Bruslení – přihlášené děti – konzultace s rodiči – povinná výbava na led
  • 19. – IT s Tomem - digitální gramotnost – „Seznámení s karaoke“
  • 22. – „Energie pod pokličkou“ – návštěva Střední školy energetické Na Průhoně – Jak vzniká energie
  • 27. – „Bezpečný pes“ – jak se správně chovat k pejskům – 20,-Kč
  • 29. - Tělocvična DDM - sportovní oblečení, obuv do tělocvičny – děti nemohou mít obuv, ve které přijdou do MŠ a pitíčko

  Třída „C“
  • 15. - Muzikoterapie“ – bubnování pro radost – 50,-Kč
  • 26. – „Podzimní besídka“ – setkání s rodiči od 15.15 hod.
  • 28. - „Bezpečný pes“ – jak se správně chovat k pejskům – 20,-Kč

  Třída „D“
  • 15. - Muzikoterapie“ – bubnování pro radost – 50,-Kč
  • 28. - „Bezpečný pes“ – jak se správně chovat k pejskům – 20,-Kč


  Všechny třídy
  • 14. - „Cepík“ – setkání pro rodiče s lektorkou Zdravé výživy – od 15.15 hod.
  • 26. – „Cepík“ – divadelní představení – „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme“ – 50,-Kč
  • Klinický logoped Mgr. Pavlíková z SPC Měcholupy – pro předškoláky, kteří ještě nejsou registrováni v žádné logopedické ambulanci – termín i čas bude dán rodičům osobně – při sezení s logopedem je nutná přítomnost rodiče, bez tohoto není sezení možné
  • Logochvilky – v dopoledních činnostech na třídách
  • Sběr papíru - celoročně

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  POZVÁNKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

  15. 10. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky


  V úterý 22.10.2019 na třídě „B“ se uskuteční setkání se speciálním pedagogem z Pedagogicko psychologické poradny v Chomutově Mgr. Fárovou Blankou.

  Program: „Školní zralost aneb, co by měl umět předškoláček“ – přechod dětí z MŠ do ZŠ, příprava na „Zápis do ZŠ“

  Začátek v 15.15 hod. – ukončení záleží na Vás (cca 17 hod.)

  Srdečně zveme rodiče předškoláků
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1334 45%
  Podle jejího zaměření. 825 28%
  Podle jiného kritéria. 788 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Abeceda
  Blatenská 4879
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Naděžda Randáčková
  Tel.: 474 628 920
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít