Prázdninový provoz

  29. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Zdravíme všechny rodiče, kteří budou pro své děti využívat prázdninový provoz na součásti MŠ Blatenská.

  Mateřskou školu "Abeceda" budou využívat přihlášené děti ze součástí Blatenská, Jiráskova, Alešova.

  Mateřská škola "Abeceda" má provoz od 6.00 hod. do 16.00 hod.

  Děti se budou vždy od 6.00 do 7.00 hod. scházet na třídě "D" vlevo v přízemí.

  Děti ze součástí Jiráskova "Klíček" a Alešova "U sluníčka" budou mít šatnu a třídu vlevo dole - třída "D".

  Děti ze součásti Blatenská "Abeceda" budou mít šatnu a třídu vpravo dole - třída "C".

  Odpoledne budeme, pokud to bude možné, využívat zahradu a děti se budou rozcházet na zahradě. Proto svým dětem pořiďte batůžky, aby si mohly brát věci domů - odpoledne při rozchodu dětí na zahradě, je školka uzavřená. Děkujeme.

  Pokud bude změna organizace, budeme Vás o tom informovat ve školce. Prosíme, sledujte informační nástěnky.

  Děkujeme za spolupráci a věříme, že vše bude ke spokojenosti dětí.


  Ukončení sběru

  12. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají a sbírají s námi papír a hliník.
  Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme, že jste při nás stáli i při problémech, které jsme měli spojené se sběrem.
  Pro letošní školní rok jsme sběr ukončili k dnešnímu dni 12.6.2019.
  Opět budeme sbírat od nového školního roku.
  Těšíme se na Vaší spolupráci a ještě jednou moc děkujeme!!!


  Přání na léto

  12. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Přejeme všem dětem, jejich rodičům, prarodičům i přátelům naší školky "Abeceda" příjemné prázdniny, hodně sluníčka, hodně zážitků a relaxace a budeme se na Vás těšit opět v novém školním roce!!!

  Obracíme se na rodiče.
  Prosíme, u nás na školce bude v letních měsících prázdninový provoz, proto odneste dětem všechny věci ze šaten, abychom je mohli připravit pro děti z ostatních součástí, které budou naší školku využívat.
  Děkujeme za ochotu, pomoc a za spolupráci.


  Informace pro rodiče - léto

  06. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Vzhledem k vysokým teplotám, které k létu patří, oblékejte své děti úměrně počasí a nezapomínejte na pokrývku hlavy.
  Doporučujeme vždy ráno děti namazat dostatečně krémem.
  Děkujeme za spolupráci


  Plánované akce na měsíc Červen 2019

  31. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída „A“
  • Polodenní výlet – sledujte informace v šatně

  Třída „B“
  • Návštěva lesoparku – naučný program „Máme rádi zvířátka“ – 30,-Kč – plánujeme, sledujte info v šatně dětí
  • 7. – "IQ Landie" v Muzeu CV – návštěva interaktivní výstavy
  • 12. - Setkání s maminkami a babičkami - ještě chceme splnit úkol za květen - podaří se? Ano, sejdeme se u nás ve třídě v 15.15 hod. Zveme naše maminky, babičky i tetičky.

  Třída „C“
  • Třídní projekt "Pestrobarevný svět"
  • 5. - IT technika pro děti – dopolední program
  • Polodenní výlet – dle počasí a organizačních možnostech – případné info budou na nástěnce v šatně dětí

  Třída „D“
  • 13. – návštěva „Václavky“ – exkurze do gastronomického učiliště v rámci projektu „Čím budu“
  • Polodenní výlet – dle počasí a organizačních možnostech – případné info budou na nástěnce v šatně dětí

  Všechny třídy
  • „Sběr papíru“ – sběr ukončen pro tento školní rok
  • 3. – „Den na Domovince“ – přítomní předškoláci z každé třídy – 9.00 – 11.00 hod.
  • 4. – „Rozloučení s předškoláky – Pasování na školáky“ – 15 – 17 hod. –za účasti Divadla ve Tři – program na nástěnkách
  • 6. – „Olympijské hry“ – Klášterec nad Ohří – 3 děti ze třídy C a tři děti ze třídy B
  • 10. – „Vyšetření očí“ – náhrada za květnový termín – přihlášené děti
  • 13. – „Gymnastika hrou“ – cca 15 dětí – předškoláků – akce na ZŠ Kadaňská pro všechny součásti MŠ CV
  • 19. – výlet na „Nový Hrad v Jimlíně“ – přihlášené děti – cca 50 dětí – dle kapacity busu – cena: 170,-Kč - sledujte termín, kdy budeme vybírat peníze - děkujeme - instrukce k výletu jsou na všech nástěnkách.
  • Oslavy narozenin a svátků
  • Logochvilky – v dopoledních činnostech na třídách
  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Abeceda
  Blatenská 4879
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Naděžda Randáčková
  Tel.: 474 628 920
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít