Úvodní slovo ředitelky

  01. 09. 2019 | Vložil: Ředitelka

  Mateřská škola Chomutov je příspěvková organizace, kterou zřídilo Statutární město Chomutov dne 1.1. 2003 sloučením patnácti mateřských škol do jednoho právního subjektu.

  Mateřská škola Chomutov má tyto součásti:

  Alešova 2451, Blatenská 4879, Prokopova 3389, Třebízského 3084, Vodních staveb 4057, Palackého 4059, Dostojevského 4154, Jiráskova 4335, Kundratická 4623, Písečná 5072, 17.listopadu 4708, Zahradní 5185, Školní Pěšina 5212, Růžová 5255

  Škola poskytuje předškolní vzdělávání podporující rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi) let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost je platná od školního roku 2017/2018.

  Jednotlivé součásti školy mají vypracované školní vzdělávací programy podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cíle předškolního vzdělávání jsou pro všechny školní vzdělávací programy závazné, specifické cíle vycházející z prostředí školy, umožňují rozličnosti a tím poskytují občanům města výběr mateřské školy pro své dítě nejen podle místa bydliště, ale také podle zaměření školního vzdělávacího programu.

  Mateřská škola Chomutov má zřízeny speciální třídy pro děti s logopedickými vadami na součásti Alešova, Prokopova a Růžová a pro děti s kombinacemi vad na součásti Alešova a Růžová.

  Mateřská škola Chomutov se snaží vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

  Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu v míře a kvalitě, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje.

  Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1254 45%
  Podle jejího zaměření. 776 28%
  Podle jiného kritéria. 737 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Bc. Dagmar Mikovcová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít