Zápis dětí z cizích MŠ na prázdninový provoz 2020

  05. 06. 2020 | Vložil: Ředitelka

  Vážení rodiče,
  ve dnech od 10. 6. - 19. 6. 2020 od 8 -14 hod. budeme na našem ředitelství v MŠ Jiráskova 4335 přijímat žádosti pracujících rodičů z okolních mateřských škol na umístění dětí do Mateřské školy Chomutov v době velkých letních prázdnin, tj. od 1. 7. – 21. 8. 2020.
  S sebou přineste kopii matričního listu (evidenčního listu) dítěte z Vaší mateřské školy. Veškeré poplatky za umístění dítěte je nutné uhradit bezhotovostně předem nejpozději do 26. 6. 2020. Pokyny k platbě dostanete při zápisu dítěte na ředitelství.

  Tyto děti budeme přijímat takto:
  Od 1. 7. – 24. 7. 2020 do MŠ Růžová 5255
  Od 27. 7 - 21. 8 2020 do MŠ Písečná 5072

  Do jiných součástí MŠ Chomutov z kapacitních důvodů tyto děti přijímat nebudeme. Děkujeme za pochopení.

  Informace o prázdninovém provozu

  11. 05. 2020 | Vložil: Ředitelka

  1

  1  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít