MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  Zápis dětí do MŠ Pohádka

  28. 05. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Seznam registračních čísel přijatých dětí je zveřejněn v záložce Úřední deska – Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020.

  Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v kanceláři školy (žluté dveře s poštovní schránkou) 3. - 4. června 2020 od 8 -14 hod.
  Vstup do budovy školy je možný pouze jednotlivě a s rouškou. Před budovou, prosím, dodržujte 2metrové rozestupy.
  Děkujeme za pochopení.


  Charakteristika školy

  15. 08. 2019 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Kamarád - RůžováMateřská škola Školní pěšina byla otevřena 1. září 1982, v současnosti je jednou ze součástí Mateřské školy Chomutov. Budova je panelového typu a je postavena na sídlišti Kamenná. Neoficiální název školy je Pohádka.
  V MŠ Pohádka jsou čtyři třídy rozdělené do dvou pavilonů propojených spojovací přízemní budovou. Každá ze tříd je svým vybavením uzpůsobena věkovému složení dětí, které ji navštěvují. V průběhu docházky do mateřské školy tak dítě projde několika třídami, stabilní je však kolektiv dětí (s ohledem na drobné změny z důvodu stěhování, přihlášení dětí v průběhu školního roku apod.) a také paní učitelka, která se svou třídou pokračuje až do předškolního věku.
  Do první třídy „U broučků“ chodí nejmladší děti, neboť je pro ně nejpřístupnější – nachází se v přízemí budovy A. Třída má symbol broučka a žlutou barvu, děti si oblékají na společné akce žlutá trička.
  Druhou třídu „U vodníčků“ najdeme v 1. patře budovy A, navštěvují ji děti ve věku 4 - 5 let. Symbolem třídy je vodníček a zelená barva.
  Třetí třída „U kouzelníků“ se nachází v 1. patře budovy B, má symbol kouzelníka a modrou barvu. Od srpna 2016 využívá prostor 3. třídy předškolní klub „Človíček“, součást společnosti Člověk v tísni. S klubem „Človíček“ úzce spolupracujeme – vzájemně se navštěvujeme, děti z předškolního klubu se účastní akcí mateřské školy a naopak.
  Čtvrtou třídu „U trpaslíků“ navštěvují děti ve věku 5 – 7 let, třída má symbol trpaslíka a červenou barvu. Najdeme ji v pavilonu B v přízemí.
  K vybavení každé třídy náleží herna, ložnice, šatna, umývárna a toalety. Třídy a herny jsou vybaveny didaktickými pomůckami dle věkového složení dětí v daných třídách, v každé ze tříd mají děti k dispozici koutky – kuchyňku, knihovničku, koutek k experimentování apod. Ve spojovací budově máme prostornou, dobře vybavenou kuchyň, prádelnu a sborovnu. Ve sborovně je počítačový koutek s připojením na internet, dále se zde nachází kancelář zástupkyně ředitelky školy. V budově je bytová jednotka o velikosti 2+1, kterou pronajímáme dle pravidel zřizovací listiny č. j. 01-6/OŠ/2010. Součástí spojovací budovy je také dílna na zahradní nářadí, dále místnost na hračky a sportovní potřeby, které slouží při pobytu na zahradě. Vchod do obou místností i do bytové jednotky je ze zahrady školy.

  Z přední strany budovy je přístupová veřejná komunikace, ze tří částí je obklopena zahradou. Dostupnost do MŠ je velmi dobrá, asi 150 metrů od autobusové zastávky, dopravní obslužnost je mnoha trolejbusovými a autobusovými spoji.
  Součástí mateřské školy je velká zahrada vybavená altánem, který je využíván i v nepříznivém počasí, dvěma pískovišti, malým domečkem s kreslící tabulí, vláčkem, lavičkami a stolečky, věží se skluzavkami. Zahrada je pravidelně upravována a plně podporuje zdravý tělesný a psychický rozvoj, rozvíjí také rozumové schopnosti dětí. S pomocí rodičů jsme vybudovali na zahradě MŠ dva záhonky, na kterých pěstujeme zeleninu a květiny. Naši MŠ navštěvují i děti z Fondu ohrožených dětí – Klokánku a ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  K přednostem naší školy patří dostupnost Podkrušnohorského zooparku, kam děti často chodí na procházky a získávají tak spoustu poznatků o evropské fauně a floře. V blízkosti školy byla vybudována pro děti dvě pěkná hřiště s hracími prvky – jedno oplocené pro mladší děti, na kterém se nachází skluzavka, pískoviště, houpačky a další prvky, druhé je pro starší děti a nachází se zde horolezecká stěna a prolézací konstrukce. Děti z naší MŠ při pobytu venku někdy tato hřiště využívají. U MŠ je postaveno nové parkoviště, zlepšila se tak možnost parkování rodičů i zaměstnanců školy.
  Provoz školy je od 6,00 do 16,00 hod. Provoz MŠ každoročně vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.

  1  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít