Zimní blok - Já a život v zimě

  29. 11. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky


  Charakteristika integrovaného bloku:

  Tematický celek je zasazen do zimního období, zahrnuje měsíce prosinec, leden a únor. Očekáváme příchod Čerta, Mikuláše a Anděla do naší školky, aby zkontrolovali jak jsou děti hodné, případně zlobidla polepšili. Chystáme se na vánoční besídky, pilně trénujeme, vymýšlíme, vytváříme vánoční atmosféru. Společně vyhlížíme paní Zimu a doufáme, že nadělí trochu sněhu, abychom v něm mohli dovádět a hrát si s ním. A když udeří opravdové mrazy, staráme se o zvířátka, zejména o ptáčky a sypeme jim na krmítko zrníčka. Posilujeme se proti bacilům, teple se oblékáme a konec tohoto zimního období ukončí zvesela Karneval plný zábavy, masek a tance.


  Podzimní blok - Já a moji noví kamarádi

  01. 09. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Charakteristika integrovaného bloku:

  Tematický celek je zasazen do podzimního období, zahrnuje měsíce září, říjen a listopad. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytů venku, učíme děti znát stromy, keře a plody – jejich využití, ale i nebezpečí. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Podzimní blok je významný především pro vytváření a zpřesňování společných pravidel soužití všech dětí, rodičů, pedagogů a provozních zaměstnanců v mateřské škole.

  Nabídka témat:

  Já a kamarádi
  Já a rodina
  Naše školka
  Co je správné a co není
  Co děláme celý den
  ________________________________________
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1342 45%
  Podle jejího zaměření. 829 28%
  Podle jiného kritéria. 794 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Písnička
  Zahradní 5185
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Monika Husová
  Tel.: 474 659 875
  Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít