Plánované akce součásti MŠ Zahradní 5185, CV v měsíci červnu 2019

  01. 06. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída BUBÍNEK
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne v MŠ
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída HOUSLIČKY
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne v MŠ
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • 25.6. – Optické klamy
  • Návštěva Zooparku
  • Dopravníh hřiště- Olejomlýnský park v Jirkově
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída PÍŠŤALKA
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne v MŠ
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída NOTIČKA
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne na Domovince
  • 13.6. – Rozlučka s předškoláky
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • Beseda o včelařství
  • Návštěva Zooparku
  • Návštěva Psího útulku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída PIÁNKO
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne na Domovince
  • 12.6. – Rozlučka s předškoláky
  • 13.6. – Gymnastika hrou - dopoledne
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • Návštěva Zooparku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třídy ČINELKY
  • 3.6. – Oslava MDD – dopoledne v MŠ
  • 14.6. – Výlet na závěr školního roku
  • Návštěva Psího útulku
  • Vycházka do Eldoráda
  • Sběr papíru


  Vážení rodiče, datum a čas všech plánovaných akcí bude upřesněn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, sledujte je, prosím.
  Všechny třídy
  • Zpíváníčko, Oslavy narozenin a jmenin na třídách, Dny otevřených dveří
  • Sběr papíru
  Další nabízené aktivity: Nechci kazy, Logochvilka, Seznamování s cizím jazykem, sborový zpěv, Čím budu, až vyrostu


  Plánované akce součásti MŠ Zahradní 5185, CV v měsíci květnu 2019

  01. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída BUBÍNEK
  • 21.5. – Písňobraní – odpoledne Divadlo Chomutov
  • 22.5. – Bubnování – dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída HOUSLIČKY
  • 21.5. – Písňobraní – odpoledne Divadlo Chomutov
  • 22.5. – Bubnování – dopoledne v MŠ
  • Návštěva Zooparku
  • Návštěva psího útulku
  • Návštěva knihovny a dopravního hřiště
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída PÍŠŤALKA
  • 7.5. – besídka ke Dni matek
  • 22.5. – Bubnování – dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída NOTIČKA
  • 21.5. – Písňobraní – odpoledne Divadlo Chomutov
  • 22.5. – Bubunování – dopoledne v MŠ
  • Návštěva Planetária Most
  • Návštěva Zooparku
  • Návštěva Psího útulku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třída PIÁNKO
  • 21.5. – Písňobraní – odpoledne Divadlo Chomutov
  • 22.5. – Bubnování – dopoledne v MŠ
  • Návštěva Zooparku
  • Návštěva dopravního hřiště
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru
  Třídy ČINELKY
  • 21.5. – Písňobraní – odpoledne Divadlo Chomutov
  • 22.5. – Bubnování – dopoledne v MŠ
  • 9.5. – Besídka ke Dni matek
  • Návštěva Psího útulku
  • Vycházka do Eldoráda
  • Sběr papíru


  Vážení rodiče, datum a čas všech plánovaných akcí bude upřesněn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, sledujte je, prosím.
  Všechny třídy
  • Zpíváníčko, Oslavy narozenin a jmenin na třídách, Dny otevřených dveří
  • Sběr papíru
  Další nabízené aktivity: Nechci kazy, Logochvilka, Seznamování s cizím jazykem, sborový zpěv, Čím budu, až vyrostu


  Plánované akce součásti MŠ Zahradní 5185, CV v měsíci dubnu 2019

  28. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída BUBÍNEK
  • 2.4. - fotografování
  • 3.4. - Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ – jaro
  • 9.4. - Divadlo Rozmanitostí Most
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • 23.4. – Zpíváme pro seniory
  • 23.4. – Návštěva knihovny
  • 30.4. – Stará Ves
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída HOUSLIČKY
  • 2.4.. - fotografování
  • 3.4. – Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ – jaro
  • 9.4. - Divadlo Rozmanitostí Most
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • 23.4. – Zpíváme pro seniory
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PÍŠŤALKA
  • 2.4. - fotografování
  • 3.4. – Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ – jaro
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída NOTIČKA
  • 2.4. - fotografování
  • 3.4. – Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ - jaro
  • Návštěva knihovny
  • Beseda o myslivosti
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • 17.4. – Jarní zpívání na Náměstí 1.máje
  • 23.4. – Zpíváme pro seniory
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PIÁNKO
  • 2.4. – fotografování
  • 3.4. – Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ - jaro
  • 4.4. – Sportovní dopoledne
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • 17.4. – Jarní zpívání na Náměstí 1.máje
  • 23.4. – Zpíváme pro seniory
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třídy ČINELKY
  • 2.4. - fotografování
  • 3.4. – Divadlo Letadlo - ,,V korunách stromů“ - jaro
  • 10.4. – vyšetření zraku
  • Sběr papíru


  Vážení rodiče, datum a čas všech plánovaných akcí bude upřesněn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, sledujte je, prosím.
  Všechny třídy
  • Zpíváníčko, Oslavy narozenin a jmenin na třídách, Dny otevřených dveří


  Plánované akce součásti MŠ Zahradní 5185, CV v měsíci březnu 2019

  01. 03. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída BUBÍNEK
  • Návštěva Lesoparku
  • Divadlo Rozmanitostí v Mostě
  • Návštěva knihovny
  • 28.3. – Návštěva dětí z ,,Člověka v tísni“
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída HOUSLIČKY
  • 19.3. - Sportovní dopoledne na Domovince
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PÍŠŤALKA
  • Eldoráda – pozorování jarní přírody
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída NOTIČKA
  • 6.3. – Mateřinka 2019
  • Návštěva knihovny
  • Eldorádo – pozorování jarní přírody s plněním úkolů
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PIÁNKO
  • Návštěva zahrádky – měnící se jarní příroda, práce na zahradě
  • 19.3. - Sportovní dopoledne na Domovince
  • 21.3. - Návštěva Psího útulku
  • 28.3. – Sportovní dopoledne v tělocvičně
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třídy ČINELKY
  • Eldorádo – pozorování jarní přírody
  • Vycházka k Psímu útulku
  • Návštěva Kludského vily
  • Sběr papíru


  Vážení rodiče, datum a čas všech plánovaných akcí bude upřesněn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, sledujte je, prosím.
  Všechny třídy
  • Zpíváníčko, Oslavy narozenin a jmenin na třídách, Dny otevřených dveří
  • Sběr papíru
  Další nabízené aktivity: Nechci kazy, Logochvilka, Seznamování s cizím jazykem, sborový zpěv, Čím budu, až vyrostu


  Plánované akce součásti MŠ Zahradní 5185, CV v měsíci únor 2019

  01. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Třída BUBÍNEK
  • Tvořivá dílna s rodiči
  • 12.2. - Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 28.2. – Karneval dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída HOUSLIČKY
  • Tvořivá dílna s rodiči
  • 12.2. - Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 28.2. – Karneval dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PÍŠŤALKA
  • 12.2. - Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 28.2. – Karneval dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída NOTIČKA
  • 5.2. – Městská policie - prevence
  • 12.2. – Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 28.2. – Karneval dopoledne v MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třída PIÁNKO
  • 5.2. – Městská policie - prevence
  • 7.2. – Sportovní hry
  • 12.12. – Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 19.2. – Návštěva knihovny
  • 28.2. – Karneval dopoledne V MŠ
  • Průběžně-Čím budu, až vyrostu
  • Sběr papíru

  Třídy ČINELKY
  • 12.2. – Kouzelnická produkce – dopoledne v MŠ
  • 28.2. – Karneval dopoledne v MŠ
  • Sběr papíru


  Vážení rodiče, datum a čas všech plánovaných akcí bude upřesněn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, sledujte je, prosím.
  Všechny třídy
  • Zpíváníčko, Oslavy narozenin a jmenin na třídách, Dny otevřených dveří
  • Sběr papíru
  Další nabízené aktivity: Nechci kazy, Logochvilka, Seznamování s cizím jazykem, sborový zpěv, Čím budu, až vyrostu
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Písnička
  Zahradní 5185
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Monika Husová
  Tel.: 474 659 875
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít