Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Písnička - ZahradníMateřská škola Zahradní 5185 využívá neoficiálního názvu "Písnička" je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.
  MŠ je sedmitřídní s péčí o děti zdravé. MŠ je zaměřena na hudební činnosti dětí. Její dlouholetou tradicí je pěvecký sbor Písnička.
  Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou MŠ pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami – s urychleným vývojem, talentovanými a nadanými dětmi.

  Kapacita školy: 155 míst

  Provoz školy: celodenní 6:00 - 16:00 hodin

  Počet tříd: 7, většina tříd je homogenní (děti stejné věkové skupiny)
  1. třída BUBÍNEK 25 dětí
  2. třída HOUSLIČKY 25 dětí
  3. třída PÍŠŤALKA 25 dětí
  4. třída NOTIČKA 25 dětí
  5. třída PIÁNKO 25 dětí
  6. třída ČINELKY 15 dětí
  7. třída ROLNIČKA 15 dětí

  Mateřská škola Písnička se nachází uprostřed panelového sídliště Zahradní na okraji města Chomutova, směrem k městu Jirkovu. Škola je dobře dostupná, v blízkosti je několik zastávek MHD. Ke škole patří rozlehlá školní zahrada spíše svahovitého charakteru se spoustou zeleně, která je vybavena herními prvky. V blízkosti školy lze využívat přírodní park Eldorádo k vycházkám dětí.

  Zahájení provozu školy bylo 5.dubna 1982. Škola je rozdělena na 4 pavilony, které jsou propojeny spojovacími chodbami. Ve třech pavilonech jsou umístěny třídy, herny, šatny a ložnice, čtvrtý pavilon slouží jako hospodářská budova s kancelářemi, kuchyní, prádelnou a sborovnou. Součástí MŠ byly i dvě oddělení jeslí do roku 1992. V letech 1992-1995 zde ZŠ Zahradní používala nevyužité prostory jako první třídy. Od roku 2000 do 2008 sídlila v horním podlaží pionýrská skupina. Nyní jsou prostory prvního patra nově zrekonstruované na dvě třídy pro děti 2,5 - 3leté. MŠ má novou fasádu, plastová okna a nové plastové vchodové dveře. Byly také dokončeny rekonstrukce všech střech. Ve všech třídách byly zrekonstruovány koupelny a WC pro děti. MŠ sousedí se Základní školou, se kterou úzce spolupracuje.Na školní zahradě na jaře roku 2006 vyrostlo díky městu Chomutovu a sponzoru Severočeské doly, a.s. dětské hřiště. V rámci projektu Čím budu, až vyrostu byly v roce 2015 zrekonstruovány a vybaveny dvě místnosti pro děti jako dílny, kde se děti učí pracovním činnostem nebo péči o panenky. Díky témuž projektu děti získaly na školní zahradu malý domek. Všechny přístupové cesty a chodníky jsou opravené a postupně ve všech třídách vyměňujeme staré podlahové krytiny za nové.

  Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

  Personální podmínky školy
  školní rok 2016/17

  Ředitelka školy : Bc. Irena Kopecká – ředitelství MŠ Chomutov, Jiráskova 4335

  Zástupkyně ředitelky : Bc. Eliška Smetanová – MŠ Zahradní 5185

  Pavilon A – děti 5-7 leté pedagogové:
  I.třída Bubínek :
  Marie Houšková
  Lenka Vokounová
  Lenka Fedorová, Dip.um. – školní asistent
  II.třída Housličky :
  Bc. Denisa Faltýnová


  Pavilon B – děti 3-6 leté pedagogové:
  III.třída Píšťalka :
  Jaroslava Gelhofová
  Hana Zítková
  IV.třída Notička :
  Hana Jánská


  Pavilon D – děti 2,5-5 leté pedagogové:
  V.třída Piánko :
  Monika Husová
  Bc. Eliška Smetanová
  VI.třída Činelky :
  Hana Vágnerová
  Jana Pěkná - chůva

  Provozní zaměstnanci - domovnice

  Pavilon A - Štefanie Elgrová
  Pavilon B - Jana Bulantová
  Pavilon D - Ivana Balounová
  Pavilon C - Simona Pospíšilová

  Školní jídelna

  Renata Petráčková – vedoucí stravování
  Helena Ondráčková – hlavní kuchařka
  Ivana Bartoníčková - kuchařka
  Jak hodnotíte kvalitu předškolního vzdělávání v naší škole?

  naprosto dostatečná 613 40%
  spíše dostatečná 470 31%
  nedostatečná 447 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Písnička
  Zahradní 5185
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 659 875
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2017 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít