ZIMNÍ BLOK

  28. 11. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Z I M N Í U S M Í V Á N Í

  Charakteristika integrovaného bloku
  Období chladného počasí, časté sněžení. Změny v přírodě dovolují přesně rozlišovat roční období s jeho charakteristickými znaky. Vzhledem k časté sněhové nadílce a mrazivému počasí, se můžeme věnovat zimním sportům a hrát si se sněhem, experimentovat. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu. Zimní období je čas pohádek a příběhů. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním před rodiči i veřejností, radost být obdarován i obdarovat druhého. Období plné citových prožitků – čert s Mikulášem, vánoční svátky, vítání nového roku, svátek tří králů a masopust. Vrcholí přípravy předškoláků, kteří se těší k zápisu do 1. tříd základních škol.

  Nabízené činnosti
   pozorování zimní přírody, hry na sněhu, bobování
   konstruktivní a grafické činnosti
   hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, hra na ozvěnu (slovní, rytmická, melodická)
   společné hry a společné aktivity nejrůznějšího zaměření
   aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické, sportovní aktivity, kulturní akce, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení)
   činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
   smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
   smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní a pěstitelské či chovatelské činnosti
   lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení), nelokomoční činnosti (změny poloh a pohybů na místě, základní gymnastika, turistika, míčové hry)
   hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti samostatně vyřešit spor
   motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
   praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednotlivých úkonů
   kognitivní činnosti (kladení otázek a hádání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech)
   rytmizace-tleskání, pleskání, dupání, luskání,… hra na tělo
   pantomima na dané téma-TVP
   návštěva solné jeskyně
   vyhledávání informací v knihách, prohlížení obrázků
   reprodukovat říkanky, zvládnout jednoduché dramatické úlohy
   výukové programy na PC
   cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání (zvláště záporných emocí)
   hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
   zaměřovat se na zpěv lidových písní a seznámení s lidovými tradicemi, využívat lidových her a tanců s vánoční tématikou (polka, mazurka)
   praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními látkami a materiály ve svém okolí, a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály)
   výtvarné soutěže
   seznamování s profesemi dospělých – řidič, rybář, zvěrolékař, lékař, aranžér, zdravotní sestra, masér, sanitář (rozvoj technického myšlení pomocí otázek „PROČ ?“)
   tradice – NÁVŠTĚVA ČERTA A MIKULÁŠE, ZDOBENÍ STROMEČKŮ, VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU KOPRETINKY, DEN OBNOVENÍ SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU, ZIMNÍ OLYMPIÁDA, NÁVŠTĚVA 1.TŘÍDA ZŠ, SNĚHULÁKOVÝ DEN, SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ S PANÍ UČITELKOU ZE ZŠ

  Nabídka pokusů a experimentů
   odpařování slané vody – pozorování vzniku krystalů
   bublifukování – vytvořit zimní dekor bílých bublinových otisků na modrém papíře
   ledové květy – otisk vlny mezi dvěma čtvrtkami namočené v barvě
   kreslení barevnou vodou do sněhu – pozorovat barevnou stopu
   nakvítání „Barborek“ ve váze – pozorovat ovocnou větvičku v nádobě s vodou
   pozorování – zamrzlá okna, jinovatka na rostlinách, ptáci u krmítek, struktura sněhové vločky, chumelenice
  28. 11. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Zima
  Cupy, dupy, cupy, dupy,
  zima stojí u chalupy.
  Vezmeme si rukavice,
  sáně, boby a čepice,
  vyběhneme rychle ven,
  na sněhu se zahřejem.

  Zima
  Kreslím si, jak padá sníh
  na pole a na cesty.
  Sněhuláka kreslím též
  bez kabátu bez vesty.


  28. 11. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Zima
  Cupy, dupy, cupy, dupy,
  zima stojí u chalupy.
  Vezmeme si rukavice,
  sáně, boby a čepice,
  vyběhneme rychle ven,
  na sněhu se zahřejem.

  Zima
  Kreslím si, jak padá sníh
  na pole a na cesty.
  Sněhuláka kreslím též
  bez kabátu bez vesty.


  PODZIMNÍ BLOK

  04. 09. 2018 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  P O D Z I M N Í U S M Í V Á N Í

  Charakteristika integrovaného bloku
  Charakteristické pro toto období je příchod nových kamarádů. Vytváření pozitivního a bezpečného sociálního prostředí (vlídné přijetí dítěte, …). Zjišťujeme znalosti, se kterými děti přicházejí do MŠ. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování. Měnící se příroda přináší řadu možností a podnětů, jak objevovat a zkoumat nové souvislosti praktickým a prožitkovým učením. Využíváme v nejvyšší možné míře pobytu v přírodě. Podzim v přírodě znamená změnu v klimatických podmínkách, kdy se slunné počasí střídá s mrholením, mlhami, častými dešti, popřípadě i sněžením. Tehdy záleží hlavně na zdravé životosprávě a osobní hygieně.
  Podzimní blok je významný především pro soužití všech dětí, rodičů, pedagogů a provozních zaměstnanců v mateřské škole.


  Září

  03. 09. 2018 | Vložil: Ředitelka

  Mytí rukou:
  celý den si ruce hrají,
  všechno možné osahají.
  Písek, hračky, botičky,
  špinavé jsou ručičky.
  Copak ručkám pomůže?
  A tu špínu přemůže?
  Voda, mýdlo, umyvadlo,
  to je správné zaklínadlo.  Spinkání po obědě:
  oběd leží v bříšku,
  přečteme si knížku.
  Veselou pohádku,
  popředu i pozpátku.
  A než skončí vyprávění,
  už k nám přijde sladké snění.
  Uklízení hraček:
  v pokoji mám rád/a čisto,
  každá hračka má své místo.
  Panenka, míč, kostičky,
  patří do své poličky.
  Když si zrovna nehraji,
  hezky si tam spinkají.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Úsměv
  17. listopadu 4708
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Mgr. Hana Vitešníková
  Tel.: 474 656 301
  Provoz školy: 6.00 - 16.00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít