POŘÁDANÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V MĚSÍCI ČERVNU

  31. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky


  Všechny třídy

  • KAŽDÝ JSEM JINÝ ( piráti, indiáni, děti z celého světa)
  • VODA, VODĚNKA (těšíme se na dovolenou)
  • LOUČÍME SE SE ŠKOLKOU
  • ZOOpark – návštěva, pozorování zvířat, farma
  • Založení květinového záhonku na zahradě MŠ - staráme se o zahrádku
  • PLAVEKÝ VÝCVIK (pro přihlášené děti) – každé úterý a čtvrtek od 2. 5. 2019 do 25. 6. 2019 – odjíždíme ráno v 7:30, výuka od 8:00 do 8:45hodin
  • 3. 6. 2019 – Oslava k Mezinárodnímu dni dětí (pro předškoláky ve sportovním areálu Domovinka), pro ostatní děti oslava na školní zahradě.
  • 6. 6. 2019 v 15.30 hod. zveme všechny předškoláky s rodiči a prarodiči na ,,NÁMOŘNICKÉ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“. Děti mohou přijít v námořnickém oblečení.
  • 13. 6. 2019 Gymnastika hrou
  • Sběr papíru – celoročně, na terasu postranní vchod
  • Oslava svátků a narozenin dětí
  • Nechci kazy – čištění zoubků
  • Logoprevence: každý den
  • Logopedie - návštěva logopeda Mgr. H. Tvrzová dle rozpisu 17. 6. 2019
  • Návštěva tělocvičny na základní škole - v pondělí a v úterý dopoledne, někdy pod vedením trenéra FC CV
  • Seznamování s POČÍTAČEM – v průběhu dne
  • KOPRETINKY – pěvecký sbor , nepravidelně dle organizačních možností MŠ
  • Účast na výtvarných soutěžích
  • Návštěva institucí v rámci projektu „ Čím budu až vyrostu“

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  POŘÁDANÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V MĚSÍCI KVĚTNU

  29. 04. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Všechny třídy

  • POZORUJEME JARNÍ PŘEMĚNY V PŘÍRODĚ (květiny, hospodářská zvířata)
  • KAŽDÝ JSEM JINÝ ( piráti, indiáni, děti z celého světa)
  • Z pohádky do pohádky – čtení do ouška,vyprávění a hra známých pohádek, četba knihy
  • Putování s vodou - program s úsporou vod
  • Práce kynologa na cvičišti
  • ZOOpark – návštěva, pozorování zvířat, farma
  • Založení květinového záhonku na zahradě MŠ - staráme se o zahrádku
  • PLAVEKÝ VÝCVIK (pro přihlášené děti) – každé úterý a čtvrtek od 2. 5. 2019 – odjíždíme ráno v 7:30, výuka od 8:00 do 8:45hodin
  • 7. 5. 2019 - zápis do MŠ na naší školu
  • Den matek - dopolední aktivity, výroba dárečků pro maminky
  • 14. 5. Den rodiny - přijďte si zasoutěžit se svou ratolestí, od 15.15 na školní zahradě
  • 21.5. MATEŘINKOVÉ PÍSŇOBRANÍ- přehlídka pěveckých sborů MŠ v Městském divadle v Chomutově
  • 22.5. výchovný koncert pro MŠ, který je motivovaný příběhem Macha a Šebestové
  • 23. nebo 24. 4. Sportovní hry na atletickém stadionu s Junior Chomutov; 8:30 – 11:00 h; každý potřebuje batoh s pitím.
  • VYŠETŘENÍ OČÍ - od paní Slavíkové 29. 5. - pro přihlášené děti
  • Sběr papíru – celoročně, na terasu postranní vchod
  • Oslava svátků a narozenin dětí
  • Nechci kazy – čištění zoubků
  • Logoprevence: každý den
  • Logopedie - návštěva logopeda Mgr. H. Tvrzová dle rozpisu 13. 5. 2019
  • Návštěva tělocvičny na základní škole - v pondělí a v úterý dopoledne, někdy pod vedením trenéra FC CV
  • Seznamování s POČÍTAČEM – v průběhu dne
  • KOPRETINKY – pěvecký sbor , nepravidelně dle organizačních možností MŠ
  • Účast na výtvarných soutěžích
  • Návštěva institucí v rámci projektu „ Čím budu až vyrostu“

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  POŘÁDANÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V MĚSÍCI DUBNU

  02. 04. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Všechny třídy

  • Hody, hody doprovody
  • Chystáme se na svátek ČARODĚJNIC – DOPOLEDNÍ AKTIVITY
  • Doprava a bezpečnost dětí
  • „DEN SRANDY“ – apríl – celý den
  • „SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ “ dopolední aktivity
  • Z pohádky do pohádky – čtení do ouška, vyprávění a hra známých pohádek, četba knihy
  • ZOOpark – návštěva, pozorování zvířat, farma
  • 16. 4. FOTOFRAFOVÁNÍ TŘÍD A PŘEDŠKOLÁKŮ
  • 17. 4. VÍTÁNÍ JARA NA NÁMĚSTÍ
  • Sběr papíru – celoročně, na terasu postranní vchod
  • Oslava svátků a narozenin dětí
  • Nechci kazy – čištění zoubků
  • Logoprevence: každý den
  • Logopedie - návštěva logopeda Mgr. H. Tvrzová dle rozpisu 8. 4. 2019
  • Návštěva tělocvičny na základní škole - v pondělí a v úterý dopoledne, někdy pod vedením trenéra FC CV
  • Seznamování s POČÍTAČEM – v průběhu dne
  • KOPRETINKY – pěvecký sbor , nepravidelně dle organizačních možností MŠ
  • Účast na výtvarných soutěžích
  • Návštěva institucí v rámci projektu „ Čím budu až vyrostu“

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  POŘÁDANÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V MĚSÍCI BŘEZNU

  28. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky  Všechny třídy

  • Pozorujeme jarní přeměny v přírodě (poslové jara, počasí, co se děje v trávě)
  • Jak prožíváme jarní svátky – dříve a dnes
  • Z pohádky do pohádky – čtení do ouška, vyprávění a hra známých pohádek, četba knihy
  • ZOOpark – návštěva, pozorování zvířat, farma
  • 21. 3. - SLUNÍČKOVÝ DEN – volání sluníčka, všichni žluté oblečení
  • DEN UČITELŮ “ – dopolední hry, návštěva ZŠ
  • BRUSLENÍ - přihlášené děti - vybavení na led v batohu, pitíčko a 20.- Kč na dopravu
  • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - 25.2. – 1.3. (pro přihlášené děti)
  • MATEŘINKA – oblastní kolo – naše děti vystupují ve středu 6. 3. 2019
  • Sběr papíru – celoročně, na terasu postranní vchod
  • Oslava svátků a narozenin dětí
  • Nechci kazy – čištění zoubků
  • Logoprevence: každý den
  • Logopedie - návštěva logopeda Mgr. H. Tvrzová dle rozpisu 7. 4. 2019
  • Návštěva tělocvičny na základní škole - v pondělí a v úterý dopoledne, někdy pod vedením trenéra FC CV
  • Seznamování s POČÍTAČEM – v průběhu dne
  • KOPRETINKY – pěvecký sbor , nepravidelně dle organizačních možností MŠ
  • Účast na výtvarných soutěžích
  • Návštěva institucí v rámci projektu „ Čím budu až vyrostu“

  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz


  POŘÁDANÉ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. LISTOPADU V MĚSÍCI ÚNORU

  10. 02. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Všechny třídy

  • Poslové jary – povídání o ptáčcích, pozorování námrazy a změn počasí
  • Návštěva Oblastního muzea v Chomutově PTÁČCI NA KRMÍTKU
  • KRMENÍ PTÁČKŮ V ZIMĚ - na školní zahradě, výroba krmítek s rodiči
  • Z pohádky do pohádky – vyprávění a hra známých pohádek, četba knihy
  • Klaunské dovádění - KARNEVALOVÝ REJ – 21.2.2019(PROSÍME RODIČE O POMOC PŘI VÝROBĚ MASEK)
  • BRUSLENÍ - přihlášené děti - vybavení na led v batohu, pitíčko a 20.- Kč na dopravu
  • MALOVÁNÍ NA SNĚHU - dle přírodních podmínek vytváření ornamentů n školní zahradě
  • ZIMNÍ HRÁTKY - OLYMPIÁDA - zdolávání sportovních úkolů všech tříd, dle klimatických podmínek
  • LEVHARTI CHOMUTOV - ukázková hodina basketbalu v tělocvičně
  • Návštěva výstavy BRÁNA RECYKLACE – informace jak nakládat s odpady, co vše se dá vyrobit. 1.2. (3. třída)
  • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - 25.2. – 1.3. (pro přihlášené děti)
  • Sběr papíru – celoročně, na terasu postranní vchod
  • Oslava svátků a narozenin dětí
  • Nechci kazy – čištění zoubků
  • Logoprevence: každý den
  • Logopedie - návštěva logopeda Mgr. H. Tvrzová dle rozpisu25.2.2019
  • Návštěva tělocvičny na základní škole - v pondělí a v úterý dopoledne, někdy pod vedením trenéra FC CV
  • Seznamování s POČÍTAČEM – v průběhu dne
  • KOPRETINKY – pěvecký sbor , nepravidelně dle organizačních možností MŠ
  • Účast na výtvarných soutěžích
  • Návštěva institucí v rámci projektu „ Čím budu až vyrostu“


  Vážení rodiče,
  termíny některých akcí ještě nevíme. Prosíme, sledujte nástěnky v jednotlivých dětských šatnách v MŠ. Veškeré informace dáme včas na vědomí. Fotodokumentaci k akcím najdete na našich webových stránkách www.mscv.cz
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Úsměv
  17. listopadu 4708
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Mgr. Hana Vitešníková
  Tel.: 474 656 301
  Provoz školy: 6.00 - 16.00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít