ČERVEN 2019

  31. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  MDD
  Dne 3. 6. 2019 v pondělí se předškoláci v dopoledních hodinách zúčastní MDD akce na Domovince – pořádané městem Chomutov. Prosím sportovní oblečení je nutné! ( Landová K., Vokolková L., Fencl R.)

  ŠKOLNÍ VÝLET
  Dne 7. 6. 2019 pojedeme s dětmi na výlet na farmu do Vtelna u Mostu. Prosíme, aby si děti vzaly tento den batůžek se svačinou, pitím a nějakou laskominou pro zvířátka /tvrdé pečivo, jablíčko, mrkev, skořápky/. Prosím, přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7:45 hod. Tímto výletem se rozloučíme se školním rokem. Vstupné 109 Kč/dítě – jízda na koni, na traktoru, zvířecí farma, pohybově zábavné činnosti.

  ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM ANEB PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
  Dne 12. 6. 2019 v 15. 00 hod se koná školní akademie k rozloučení se školním rokem, a zároveň s našimi budoucími prvňáčky. Každá třída si připravila krátké vystoupení, děti předvedou Mateřinku 2019 a country tanec, pasování předškoláčků.
  Na všechny přítomné čeká malé pohoštění, které pro Vás připravili paní kuchařky.

  GYMNASTIKA HROU
  Dne 13. 6. 2019 ve čtvrtek se 20 nejstarších dětí zúčastní v dopoledních hodinách akce Gymnastika hrou. Prosíme sportovní oblečení a pití v batůžku. Jmenný seznam účastníků bude vyvěšen!

  SBĚR VÍČEK A PET LAHVÍ UKONČEN k 31. 5. 2019!!!
  Děkujeme za spolupráci. Každý, kdo se zúčastnil sběru odpadových surovin, obdrží malou odměnu, na kterou přispěli pan Mlejnek – Stihl s.r.o., rodiče Radimka, Adélky a další!

  PRO PŘÍPAD TEPLÉHO POČASÍ PROSÍM RODIČE, ABY DĚTI MĚLY PRO POBYT NA SLUNCI DENNĚ POKRÝVKU HLAVY A Z DOMOVA BYLY NAMAZÁNY OPALOVACÍM KRÉMEM!!!!
  I pro tyto dny děti potřebují náhradní věci na převlečení po pobytu venku v MŠ!!!!! Děti nemusí nosit na spaní pyžama – v těchto dnech odpočívají jen ve spodním prádle.

  Přejeme Vám krásné slunečné prázdniny.


  MDD

  30. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Dne 31. 5. 2019 je pro děti připraven program k MDD
  - ukázka závodních motorek a sajdkár /zprostředkoval tatínek Jáchymka, pan Denemarek - DĚKUJEME!!!

  - ukázka výcviku služebního psa PČR - zprostředkoval pan Bach, tatínek Matýska - DĚKUJEME!!!


  Výchovný koncert v ZuŠ Chomutov

  23. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Ve středu 22. 5. 2019 jsme se zúčastnili výchovného koncertu s názvem "Mach a Šebestová - kouzelné sluchátko". Děti si představení moc užily. V rámci představení se seznámily s různými hudebními nástroji i obory, do kterých mohou v odpoledních hodinách se svými rodiči docházet.


  KVĚTEN 2019

  02. 05. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  2. TŘÍDA U KOŤÁTEK
  DEN MATEK
  Dne 14. 5. 2019, v 15. 00 hod, srdečně zveme všechny maminky na krátké sváteční odpoledne pořádané ke Dni matek. Děti si pro Vás připravily malé překvapení a dáreček.

  4. TŘÍDA U VEVEREK
  MAMINKO, MÁM TĚ RÁD – BUDEME SI SPOLU HRÁT
  Dne 21. 5. 2019 zveme všechny maminky na společné odpoledne. Budeme si hrát i povídat s dětmi i o dětech. Zhodnotíme pokroky svých ratolestí v tomto školním roce. Moc se na vás všechny těšíme!!!

  VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ
  22. 5. 2019 jedou předškolní děti /do počtu cca 20 dětí i děti mladší/ do ZUŠ Chomutov na představení. Prosíme vhodné oblečení. Prosíme 20 Kč na dopravu.
  Děkujeme.

  VYŠETŘENÍ ZRAKU
  Dne 23. 5. 2019, v 9. 00 hod se koná screeningové vyšetření zraku dle seznamu nahlášených dětí paní p. Slavíkovou z OPTIKA SLAVÍKOVÁ CHOMUTOV. Vyšetření je zdarma.

  SPORTOVNÍ HRY POŘÁDANÉ FOTBALOVÝM KLUBEM
  24. 5. 2019 se koná na atletickém stadionu sportovní zápolení dětí 5 – 6 letých, dle pohybových a sociálních dovedností i mladších do počtu dětí, který je dán organizátorem her.
  Na tento den prosíme rodiče o batůžek s pitím. Seznam dětí bude dodatečně vyvěšen na třídní nástěnce.

  ZÁPOLENÍČKO NA DÁLKU
  V měsíci květnu budou probíhat pro děti 5 – 6 leté sportovní hry, kde si děti vyzkouší různé sportovní disciplíny:
  • Běh - atletika
  • Skok do dálky - atletika
  • Kotoul - akrobacie
  • Arabeska – rovnováha na jedné noze v daném postoji
  • Předklon – pohybový rozsah dětí  ČARODĚJNICE

  23. 04. 2019 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  30. 4. 2019 v 15. 00 hodin zveme všechny malé i velké čarodějnice a čaroděje na čarodějnickou party. Paní učitelky, třídní čarodějnice, pro Vás, rodiče s dětmi, připravily čarodějné disciplíny. Po jejich splnění čeká na každé dítě buřtik. MŠ zajišťuje pro každé dítě z MŠ buřt, pečivo, dochucovadla a pitný režim. Vše poskytli sponzorsky pan Novotný Gastro Plus a pekárny Žatec, za což moc děkujeme!!!:
  Prosíme rodiče, aby přišli také v kostýmech a umocnili tak prožitek svým dětem. Děkujeme.

  PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ SE NEMOHOU S DĚTMI TÉTO AKCE ZÚČASTNIT, POKUD MOHOU, AŤ SI SVÉ DĚTI VYZVEDNOU PŘED 15. 00 HODINOU, ABY VŠECHNY PANÍ UČITELKY MOHLY ZABEZPEČIT STANOVIŠTĚ SE SVOU DISCIPLÍNOU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1233 45%
  Podle jejího zaměření. 769 28%
  Podle jiného kritéria. 733 27%

  Kontakty

  Mateřská škola U Sluníčka
  Alešova 2451
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Ivana Vlčková
  Tel.: 474 626 269
  Provoz školy: 6:15 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2019 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít