Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ U Sluníčka - AlešovaMateřská škola Alešova 2451 využívá neoficiálního názvu "U Sluníčka" je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.
  MŠ je čtyřtřídní s péčí o děti zdravé, a děti se speciálními vzdělávacími potřebami /kombinací vad, závažnými vadami řeči/.

  Kapacita školy: 62 míst
  Provoz školy: celodenní 6:15 - 16:00 hodin
  Počet tříd:
  1. třída kombinace vad - 6 dětí
  2. třída homogenní - 19 dětí
  3. třída heterogenní - 25 dětí
  4. třída logopedická - 12 dětí

  Budova mateřské školy je starší rodinná vila vystavená v roce 1914. Zpočátku byla budova využívána jako jesle. Od roku 1981 do 31. 12. 2003 jsme rodičům nabízeli internátní provoz, od 1. 1. 2004 prodloužený provoz do 20.00 hodin a od 1.1. 2005 jsme přešli na běžný celodenní provoz do 16. 00 hodin. Tento provoz plně vyhovuje zdravým i handicapovaným dětem, které k nám dojíždějí i z okolních obcí.
  V blízkosti mateřské školy je zastávka MHD Kadaňská – autobusy č. 1., 4. a 9. a tím má škola velmi dobré spojení s centrem města. Před mateřskou školou je plně vyhovující parkoviště. Školka je umístěná ve velké a funkční zahradě sousedící se Základní školou Chomutov, Kadaňská 2334. Na zahradě školy jsou umístěná dvě pískoviště, altánek, hrové 3D prvky ze Smart Soft programu a houpadla. V okolí školy v zástavbě rodinných domků můžeme využívat dětské hřiště. Nedaleké sady a volná přírodní prostranství nabízejí spousty zajímavých poznávacích vycházek, u Filipových rybníků máme možnost sledovat život ve vodě i okolo ní.

  Budova MŠ prošla novou fasádou, výměnou plastových oken, osvětlení v celé budově. Vchod do budovy je z čelní strany ulice /v říjnu 2014 byla pořízena nová vstupní brána do objektu MŠ/. Vstupní, malý vestibul, v němž jsme, v prosinci 2014, zřídili recepci, využíváme pro prezentaci výrobků dětí a pro informování rodičů o činnosti školy. Za vestibulem se nachází vchod do suterénu a prvního podlaží školy. V suterénu je šatna pro děti ze všech tříd a malá tělocvična, která byla v letech 2013 - 2016 celkově rekonstruována /podlaha, podlahová krytina, odstranění obložení zdí, malba, osvětlení. Šatnu zde mají provozní i pedagogičtí zaměstnanci, která byla celkově rekonstruována v červenci 2014. V suterénu se také nachází kotelna, prádelna a sklady. V prvním podlaží budovy je 1. třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kombinacemi vad a 2. třída, kde byla vyměněna podlahová krytina v červnu 2013 /koberec, v srpnu 2018 linoleum. Je zde situována nově rekonstruovaná kuchyně, v červenci 2013, s příslušnými skladovacími prostorami, kde pracují dvě kuchařky, které zajišťují školní stravování. V kuchyni je umístěn výtah k transportu potravin do druhého podlaží. Ve druhém podlaží můžeme nahlédnout do 3. třídy /kde byla rekonstruována podlahová krytina v červenci 2016 v herně/ 2017 ve třídě a 4. třídy /kde byla vyměněna podlahová krytina v prosinci 2014/ a kancelář zástupkyně ředitelky školy. K celkové rekonstrukci kanceláře došlo v říjnu 2017. Dále vede schodiště do třetího podlaží, kde se nachází společná ložnice pro děti z běžných tříd /kde byla rekonstruována podlahová krytina v prosinci 2012/, muzikoterapie (klidová, relaxační místnost) a ta prošla celkovou rekonstrukcí v červnu 2019, perličková koupel pro masáže dětí se zdravotním postižením a půdní prostory. V těchto prostorách se nachází zázemí zaměstnanců a didaktický kabinet, který prošel rekonstrukcí na podzim 2016. Ve školním roce 2017/2018 došlo k výměně všech požárních dveří, k pořízení nové střešní krytiny.
  Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se základní školou, se kterou sousedí. Máme možnost využívat tělocvičnu školy pro tělovýchovné a sportovní aktivity, navštěvujeme první ročníky ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti s učitelkami prvních tříd a pořádáme společné akce. Spolupracujeme také s Policií ČR, Městskou policií, Hasiči, Základní uměleckou školou a Plaveckou školou a dalšími organizacemi dle smluvních vztahů.
  Upravujeme postupně další prostory MŠ dle potřeb k dalšímu účelnému využití.

  Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 1434 45%
  Podle jejího zaměření. 881 28%
  Podle jiného kritéria. 852 27%

  Kontakty

  Mateřská škola U Sluníčka
  Alešova 2451
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Ivana Vlčková
  Tel.: 474 626 269
  Provoz školy: 6:15 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2020 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít